Zaburi - Sura ya 54

Zaburi - Sura ya 54

1Ee Mungu, kwa jina lako uniokoe, Na kwa uweza wako unifanyie hukumu.

2Ee Mungu, uyasikie maombi yangu, Uyasikilize maneno ya kinywa changu.

3Kwa maana wageni wamenishambulia; Watu watishao wananitafuta nafsi yangu; Hawakumweka Mungu mbele yao.

4Tazama, Mungu ndiye anayenisaidia; Bwana ndiye anayenitegemeza nafsi yangu.

5Atawarudishia adui zangu ubaya wao; Uwaangamize kwa uaminifu wako.

6Kwa ukunjufu wa moyo nitakutolea dhabihu; Ee Bwana, nitalishukuru jina lako, maana ni jema.

7Kwa kuwa limeniokoa na kila taabu; Na jicho langu limeridhika Kwa kuwatazama adui zangu.