Zaburi - Sura ya 64

Zaburi - Sura ya 64

1Mungu, uisikie sauti yangu katika malalamiko yangu; Unilinde uhai wangu na hofu ya adui.

2Utanificha mbali na shauri la siri la watenda mabaya, Mbali na ghasia ya watu wafanyao maovu;

3Waliounoa ulimi wao kama upanga, Wameielekeza mishale yao, maneno ya uchungu,

4Wapate kumpiga mkamilifu faraghani, Kwa ghafula humpiga wala hawaogopi.

5Walijifanya hodari katika jambo baya; Hushauriana juu ya kutega mitego; Husema, Ni nani atakayeiona?

6Hutunga maovu; husema, Tumefanya shauri kamili; Na mawazo ya ndani ya kila mmoja wao, Na moyo wake, huwa siri kabisa.

7Kwa hiyo Mungu atawapiga shabaha, Kwa mshale mara watapigwa.

8Ndivyo watakavyokwazwa, Ulimi wao wenyewe ukishindana nao. Wote wawaonao watatikisa kichwa.

9Na watu wote wataogopa, Wataitangaza kazi ya Mungu, Na kuyafahamu matendo yake.

10Mwenye haki atamfurahia Bwana na kumkimbilia, Na wote wenye moyo wa adili watajisifu.