Перша книга Хроніки - Розділ 1

Перша книга Хроніки - Розділ 1

Предки

1Адам 121">121, Сиф 8352">8352, Енош 583">583,

2Кенан 7018">7018, Магалел'їл 4111">4111, Яред 3382">3382,

3Енох 2585">2585, Метушелах 4968">4968, Ламех 3929">3929,

4Ной 5146">5146, Сим 8035">8035, Хам 2526">2526 та Яфет 3315">3315.

Яфетові Сини

5Сини 1121">1121 Яфетові 3315">3315: Ґомер 1586">1586, і Маґоґ 4031">4031, і Мадай 4074">4074, і Яван 3120">3120, і Тувал 8422">8422, і Мешех 4902">4902, і Тірас 8494">8494.

6А сини 1121">1121 Ґомерові 1586">1586: Ашкеназ 813">813 і Діфат 7384">7384, і Тоґарма 8425">8425.

7А сини 1121">1121 Яванові 3120">3120: Еліша 473">473 й Таршіша 8659">8659, кіттяни 3794">3794 й роданяни 1721">1721.

Нащадки: Хама

8Сини 1121">1121 Хамові 2526">2526: Куш 3568">3568 і Міцраїм 4714">4714, Пут 6316">6316 і Ханаан 3667">3667.

9А сини 1121">1121 Кушеві 3568">3568: Шева 5434">5434, і Хавіла 2341">2341, і Савта 5454">5454, і Раама 7484">7484, і Савтеха 5455">5455. А сини 1121">1121 Рамині 7484">7484: Шева 7614">7614 й Дедан 1719">1719.

10А Куш 3568">3568 породив 3205">3205 8804">8804 Німрода 5248">5248, він зачав 2490">2490 8689">8689 бути велетом 1368">1368 на землі 776">776.

11А Міцраїм 4714">4714 породив 3205">3205 8804">8804 лудян 3866">3866, і анам'ян 6047">6047, і легав'ян 3853">3853, і нафтух'ян 5320">5320,

12і патрусян 6625">6625, і каслух'ян 3695">3695, що вийшли 3318">3318 8804">8804 звідти филистимляни 6430">6430, і кафторян 3732">3732.

13А Ханаан породив Сидона, свого первородженого, і Хета,

14і євусеянина, і амореянина, і ґірґашеянина,

15і хіввеянина, і аркеянина, і сінеянина,

16і арвадянина, і цемарянина, і хаматянина.

Сима

17Сини Симові: Елам, і Ашшур, і Арпахшад, і Луд, і Арам. Сини Арамові: і Уц, і Хул, і Ґетер, і Мешех.

18А Арпахшад породив Шалаха, а Шалах породив Евера.

19А Еверові народилося двоє синів, ім'я одному Пелеґ, бо за його днів була поділена земля, а ім'я брата його Йоктан.

20А Йоктан породив Алмодада, і Шелефа, і Хацармавета, і Єраха,

21і Гадорама, і Узала, і Діклу,

22і Евала, і Авімаїла, і Шеву,

23і Офіра, і Хавілу, і Йовава, усі вони сини Йоктанові.

24Сим, Арпахшад, Шелах,

25Пелеґ, Реу,

26Серуґ, Нахор, Терах,

27Аврам, він же Авраам.

Авраама

28Сини Авраамові: Ісак та Ізмаїл.

29Оце їхні нащадки: первороджений Ізмаїлів Невайот, і Кедар, і Адбеїл, і Мівсам,

30Мішма, і Дума, Масса, Хадад, і Тема,

31Єтур, Нафіш, і Кедема, оце вони сини Ізмаїлові.

32А сини Кетури, Авраамової наложниці: вона породила Зімрана, і Йокшана, і Медана, і Мідіяна, і Їшбака, і Шуаха. А Йокшанові сини: Шева й Дедан.

33А Мідіянові сини: Ефа, і Ефер, і Ханох, і Авіда, і Елдаа, ці всі сини Кетури.

34А Авраам породив Ісака. Ісакові сини: Ісав і Ізраїль.

35Ісавові сини: Еліфаз, Реуїл, і Єуш, і Йалам, і Кора.

36Сини Еліфазові: Теман і Омар, Цефі й Ґатам, Кеназ і Тімна, і Амалик.

37Сини Реуїлові: Нахат, Зерах, Шамма й Мізза.

38А сини Сеїрові: Лотан, і Шовал, і Ців'он, і Ана, і Дішон, і Ецер, і Дішан.

39А сини Лотанові: Хорі, і Гомам, і Ахот, Лотан, Тімна.

40Сини Шовалові: Ал'ян, і Манахат, і Евал, Шефі, і Онам. А сини Ців'онові: Айя й Ана.

41А сини Анині: Дішон. А сини Дішонові: Хамран, і Ешбан, і Їтран, і Керан.

42Сини Ецерові: Білган, і Зааван, Яакан. Сини Дішонові: Уц та Аран.

Царі В Едомі

43А оце царі, що царювали в Едомовому краї перед зацарюванням царя в Ізраїлевих синів: Бела, Беорів син, а ім'я його міста Дінгава.

44І помер Бела, а замість нього зацарював Йовав, Зерахів син з Боцри.

45І помер Йовав, а замість нього зацарював Хушам із краю теманянина.

46І помер Хушам, а замість нього зацарював Гадад, Бедадів син, що побив був Мідіяна на Моавському полі, а ім'я місту його Авіт.

47І помер Гадад, а замість нього зацарював Самла з Масреки.

48І помер Самла, а замість нього зацарював Саул з Рехевот-Ганнагару.

49І помер Саул, а замість нього зацарював Баал-Ханан, син Ахборів.

50І помер Баал-Ханан, а замість нього зацарював Гадад, а ім'я його міста Раї, а ім'я жінки його Мегетав'їл, дочка Матреда, дочки Ме-Загавової.

51І помер Гадад. І були потому провідники Едому: провідник Тімна, провідник Ал'я, провідник Єтет,

52провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон,

53провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар,

54провідник Маґдіїл, провідник Ірам, оце провідники Едому.