Перша Книга Моісеєва : Буття - Розділ 36

У 36 розділі Книги Буття наведено родовід Есава, брата Якова. Тут описано нащадків Есава, що належали до народу едомітів. Розділ включає інформацію про їхніх дружин, дітей та внуків, а також про царів та князів, що правили над едомітами

Перша Книга Моісеєва : Буття - Розділ 36

Діти Ісава

1А оце нащадки Ісава, цебто Едома.

2Ісав узяв жінок своїх з дочок ханаанських, Аду, дочку Елона хіттеянина, та Оголіваму, дочку Ани, дочку Ців'она хівеянина,

3та Босмат, дочку Ізмаїлову, сестру Невайотову.

4І породила Ада Ісавові Еліфаза, а Босмат породила Реуїла,

5а Оголівама породила Суша, і Ялама, і Кораха. Оце сини Ісавові, що були йому народжені в ханаанській землі.

6І взяв Ісав жінок своїх, і синів своїх, і дочок своїх, і всі душі дому свого, і худобу свою, і все стадо своє, і все своє майно, що набув у ханаанській землі, та й пішов до Краю від обличчя Якова, брата свого,

7бо маєток їх був більший, щоб пробувати їм разом, і край їх часового замешкання не міг вмістити їх через їхню худобу.

8І осівся Ісав на горі Сеїр, Ісав він Едом.

Нащадки Ісава

9А оце нащадки Ісава, батька Едому на горі Сеїр.

10Оце ймення синів Ісавових: Еліфаз, син Ади, жінки Ісавової, Реуїл, син Босмати, Ісавової жінки.

11А сини Еліфазові були: Теман, Омар, Цефо, і Ґатам, і Кеназ.

12А Тимна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина, і породила вона Еліфазові Амалика. Оце сини Ади, Ісавової жінки.

13А оце сини Реуїлові: Нагат і Зера, Шамма й Мізза. Оце сини Босмати, Ісавової жінки.

14А оці були сини Оголівами, дочки Ани, дочки Ців'она, Ісавової жінки, і вродила вона Ісаву, Єуша, і Ялама, і Корея.

Старші

15А оце провідники Ісавових синів. Сини Еліфаза, Ісавового перворідного: провідник Теман, провідник Омар, провідник Цефо, провідник Кеназ,

16провідник Корей, провідник Ґатам, провідник Амалик. Оце провідники Еліфаза в краю Едома, оце сини Ади.

17А оце сини Реуїла, Ісавового сина: провідник Нагат, провідник Зерах, провідник Шамма, провідник Мізза. Оце провідники Реуїлові в краю едомському, оце сини Босмати, Ісавової жінки.

18А оце сини Оголівами, жінки Ісава: провідник Еуш, провідник Ялам, провідник Корей, оце провідники Оголівами, дочки Ани, Ісавової жінки.

19Оце сини Ісава, цебто Едома, і оце їхні провідники.

Хорії

20Оце сини Сеїра, хореянина, мешканці цієї землі: Лотан і Шовал, і Ців'он, і Ана,

21і Дішон, і Ецев, і Дішан, оце провідники хореянина, сини Сеїру, краю едомського.

22А сини Лотана були: Хорі й Гемам, а Лотанова сестра Тимна.

23А оце сини Шовалові: Алван і Манахат, і Евал, Шефо, і Онам.

24А ото сини Ців'онові: і Айя, і Ана, той Ана, що знайшов був в пустині гарячі джерела, коли пас осли Ців'она, свого батька.

25А оце діти Ани: Дішон, і Оголівама, дочка Ани.

26А оце сини Дішонові: Хемдан, і Ешбан, і Ітран, і Керан.

27Ото сини Ецера: Білган, і Зааван, і Акан.

28Оце сини Дішана: Уц і Аран.

29Оце провідники хореянина: провідник Лотан, провідник Шовал, провідник Ців'он, провідник Ана,

30провідник Дішон, провідник Ецер, провідник Дішан, оце провідники хореянина за їхніми провідниками в краї Сеїр.

Едомські Царі

31А оце царі, що царювали в краю Едома перед царюванням царя в синів Ізраїлевих.

32І царював в Едомі Бела, син Беора, а ймення його міста Дінгава.

33І вмер Бела, і зацарював замість нього Йовав, син Зераха з Боцри.

34І вмер Йовав, і зацарював замість нього Хушам із землі теманіянина.

35І вмер Хушам, і зацарював замість нього Гадад, син Бедада, що побив мідіян на полі Моава, а ймення його міста Авіт.

36І вмер Гадад, і зацарював замість нього Самла з Машеку.

37І вмер Самла, і зацарював замість нього Саул з Реховоту надрічного.

38І вмер Саул, і зацарював замість нього Баал-Ханан, син Ахборів.

39І вмер Баал-Ханан, син Ахборів, і зацарював замість нього Гадад, а ім'я його міста Пау, а ім'я його жінки Мегетав'іл, дочка Матреди, дочки Ме-Загава.

Старші Ісава

40А оце імена провідників Ісавових за їхніми родами, за місцями їх, їхніми іменами: провідник Тимна, провідник Алва, провідник Етет,

41провідник Оголівама, провідник Ела, провідник Пінон,

42провідник Кеназ, провідник Теман, провідник Мівцар,

43провідник Маґдіїл, провідник Ірам. Оце провідники Едома він же Ісав, батько Едому за їхніми оселями в краї їхнього володіння.