Книга Ісуса Навина ( Книга Єгошої) - Розділ 15

Книга Ісуса Навина ( Книга Єгошої) - Розділ 15

Наділ Коліна Юди

1І був жеребок для племени Юдиних синів за їхніми родами: до едомської границі пустиня Цін, на південь від теманського краю.

2І була їм південна границя від кінця Солоного моря, від затоки, зверненої на південь.

3І йде вона на південь від Маале-Акраббіму, і переходить до Ціну, і підіймається з півдня, від Кадеш-Барнеа й переходить до Хецрону, і підіймається до Аддару й обертається до Кар до Каркаї.

4І переходить вона до Адмону, і йде до єгипетського потоку, і границя закінчується на захід. Це буде для вас південна границя.

5А границя на схід Солоне море аж до кінця Йордану. А границя у бік півночі: від морської затоки з кінця Йордану,

6і підіймається границя до Бет-Хоґли й переходить на північ від Бет-Гаарови; і підіймається та границя до Евен-Боган-Бен-Рувена.

7І підіймається та границя від ахорської долини, а на півночі звертається до Ґілґалу, що навпроти Маале-Адумміму, що на південь від потоку. І переходить та границя до Ме-Ен-Шемешу, і закінчується при Ен-Роґелі.

8І підіймається та границя до Ґе-Бен-Гінному побіч євусеянина з півдня, це Єрусалим. І підіймається та границя до верхів'я гори, що навпроти Ґе-Гінному на захід, що в кінці Емек-Рефаіму на північ.

9І біжить та границя від верхів'я гори до джерела Ме-Нефтоаху, і йде до міст гори Ефрону; і біжить та границя до Баали, це Кір'ят-Єарім.

10І обертається та границя з Баали на захід до гори Сеїр, і переходить до плеча гори Єарім з півночі, це Кесалон; і сходить до Бет-Шемешу й переходить до Тімни.

11І йде та границя по край Екрону на північ, і біжить та границя до Шіккарону, і переходить до гори Баали, і йде до Явнеїлу. І границя закінчується при заході.

12А західня границя до Великого моря. А границя ця границя Юдиних синів навколо за їхніми родами.

Частка Калева

13А Калеву, синові Єфуннеєвому, він дав частку серед Юдиних синів, за Господнім наказом до Ісуса, Кір'ят-Арби, батька велетнів, воно Хеврон.

14І Калев повиганяв звідти трьох велетнів: Шешая, і Ахімана, і Талмая, уроджених велетнів.

15І пішов він звідти до девірських мешканців, а ім'я Девіра давніше Кір'ят-Сефер.

16І сказав Калев: Хто поб'є Кір'ят-Сефер та здобуде його, то дам йому дочку мою Ахсу за жінку.

17І здобув його Отніїл, син Кеназів, брат Калевів. І він дав йому свою дочку Ахсу за жінку.

18І сталося, коли вона відходила, то намовила його жадати поля від її батька. І зійшла вона з осла, а Калев сказав їй: Що тобі?

19І вона сказала: Дай мені дар благословення! Бо ти дав мені землю суху, то даси мені це й водні джерела. І він дав їй Ґуллот горішній та Ґуллот долішній.

Міста Коліна Юди

20Оце спадок племени Юдиних синів за їхніми родами.

21І були ті міста від краю племени Юдиних синів до едомської границі на півдні: Кавцеїл, і Едер, і Яґур,

22і Кіна, і Дімона, і Ад'ада,

23і Кедеш, і Хацор, і Їтнан,

24Зіф, і Телем, і Беалот,

25і Хацор-Хадатта, і Керійот-Хецрон, це Хацор,

26Амам, і Шема, і Молада,

27і Хацор-Ґадда, і Хешмон, і Бет-Пелет,

28і Хацар-Шуал, і Беер-Шева, і Бізйотея,

29Баала, і Ійїм, і Ецем,

30і Елтолад, і Хесіл, і Хорма,

31і Ціклаґ, і Мадманна, і Сансанна,

32і Леваот, і Шілхім, і Аїн, і Ріммон. Усіх міст двадцять і дев'ять та їхні оселі.

33На Шефалі: Ештаол, і Цор'а, і Ашна,

34і Заноах, і Ен-Ґаннім, Таппуах і Гаенам,

35Ярмут, і Адуллам, Сохо й Азека,

36і Шаараїм, і Адітаїм, і Ґедера, і Ґедеротаїм, чотирнадцять міст та їхні оселі.

37Ценан, і Хадаша, і Міґдал-Ґад,

38і Діл'ан, і Міцпе, і Йоктеїл,

39Лахіш, і Боцкат, і Еґлон,

40і Каббон, і Лахмас, і Кітліш,

41і Ґедерот, Бет-Даґон, і Наама, і Маккеда, шістнадцять міст та їхні оселі.

42Лівна, і Етер, і Ашан,

43і Ївтах, і Ашна, і Неців,

44і Кеіла, і Ахзів, і Мареша, дев'ять міст та їхні оселі.

45Екрон і підлеглі міста його та оселі його.

46Від Екрону й до моря усе, що при Ашдоді та їхні оселі.

47Ашдод, підлеглі міста його та оселі його; Азза, підлеглі міста її та оселі її до єгипетського потоку, і море Велике, і границя.

48І на горах: Шамір, і Яттір, і Сохо,

49і Данна, і Кір'ят-Санна, він Девір,

50і Анав, і Ештемо, і Анім,

51і Ґошен, і Холон, і Ґіло, одинадцять міст та їхні оселі.

52Арав, і Дума, і Еш'ан,

53і Янім, і Бет-Таппуах, і Афека,

54і Хумта, і Кір'ят-Арба, це Хеврон, і Ціор, дев'ять міст та їхні оселі.

55Маон, Кармел, і Зіф, і Юта,

56Їзреїл, і Йокдеам, і Заноах,

57Каїн, Ґів'а, і Тімна, десять міст та їхні оселі.

58Халхул, Бет-Цур, і Ґедор,

59і Маарат, і Бет-Анот, і Елтекон, шість міст та їхні оселі.

60Кір'ят-Баал, він Кір'ят-Єарім, і Рабба, двоє міст та їхні оселі.

61На пустині: Бет-Гаарава, Міддін, і Сехаха,

62і Нівшан, і Ір-Гаммелах, і Ен-Ґеді, шість міст та їхні оселі.

63А євусеян, мешканців Єрусалиму, Юдини сини не могли їх вигнати, і осів Євусеянин із Юдиними синами в Єрусалимі, і так є аж до цього дня,