Книга Ісуса Навина ( Книга Єгошої) - Розділ 19

Книга Ісуса Навина ( Книга Єгошої) - Розділ 19

Коліна: Симеона

1А другий жеребок вийшов Симеонові, племені Симеонових синів за їхніми родами. І був їхній спадок серед спадку Юдиних синів.

2І був їм у спадку: Беер-Шева, і Молада,

3і Хацар-Шуал, і Бала, і Ецем,

4і Елтолад, і Бетул, і Хорма,

5і Ціклаґ, і Бет-Гаммаркавот, і Хацар-Суса,

6і Бет-Леваот, і Шарухен, тринадцять міст та їхні оселі.

7Аїн, Ріммон, і Етер, і Ашан, чотири місті та їхні оселі.

8А всі оселі, що навколо тих міст аж до Баалат-Беер-Рамат-Неґеву, це спадок племени Симеонових синів за їхніми родами.

9З наділу Юдиних синів спадок синів Симеонових, бо наділ Юдиних синів був численніший від них. І посіли Симеонові сини в середині їхнього спадку.

Завулона

10А третій жеребок вийшов Завулоновим синам за їхніми родами, і була границя їхнього спадку аж до Саріду.

11І підіймається їхня границя до Яму та Мар'али, і стикається з Даббешетом, і стикається з потоком, що навпроти Йокнеаму,

12і вертається з Саріду на схід, до сходу сонця, на границю Кіслот-Фавору, і виходить до Доврату, і підіймається до Яфія.

13А звідти переходить на схід, на схід до Ґат-Хеферу, Ет-Каціну, до Ріммон-Гамметоару, до Неї.

14І повертається його границя з півночі Ханнатону, і закінчується при Ґе-Їфтах-Елі.

15І Каттат, і Нагалал, і Шімрон, і Їд'ала, і Віфлеєм, дванадцять міст та їхні оселі.

16Це спадок Завулонових синів за їхніми родами, оці міста та їхні оселі.

Іссахара

17Четвертий жеребок вийшов Іссахарові, Іссахаровим синам за їхніми родами.

18І була їхня границя: їзреел, і Кесуллот, і Шунем,

19і Хафараїм, і Шіон, і Анахарат,

20і Раббіт, і Кішйон, Евес,

21і Ремет, і Ен-Ґаннім, і Ен-Хадда, і Бет-Паццец.

22І дотикається та границя до Фавору, і Шахаціми, і Бет-Шемету, і їхня границя закінчується при Йордані, шістнадцять міст та їхні оселі.

23Оце спадок племени Іссахарових синів за їхніми родами, міста та їхні оселі.

Ашера

24А п'ятий жеребок вийшов племені Асирових синів за їхніми родами.

25І була їхня границя: Хелкат, і Халі, і Бетен, і Ахшат,

26і Алламмелех, і Ам'ад, і Міш'ал, і дотикається Кармелю на захід та Шіхор-Лівнату,

27і вертається на схід сонця до Бет-Даґону, і дотикається Завулона та Ґе-Їфтах-Елу, на північ Бет-Гаемеку та Ніелу, і виходить до Кавулу зліва.

28І Еврон, і Рехов, і Хаммон, і Кана аж до Сидону Великого.

29І вертається та границя до Рами та аж до міста Мівцар-Цору, і вертається границя до Хоси, і закінчується при заході від околиці Ахзіву,

30і Умма, і Афек, і Рехов, двадцять і двоє міст та їхні оселі.

31Оце спадок племени Асирових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.

Нафталі

32Синам Нефталимовим вийшов шостий жеребок, для синів Нефталимових за їхніми родами.

33І була їхня границя: від Хелефу, від Елону при Цаананнімі, і Адамі Ганнекев, і Явнеїл аж до Лаккуму, і кінчалася вона при Йордані.

34І повертається та границя на захід до Ашнот-Фавору, і виходить звідти до Хуккоку та дотикається Завулона з полудня, а Асира дотикається з заходу, а Юди при Йордані на схід сонця.

35А міста твердинні: Ціддім, Цер, і Хаммат, Раккат і Кіннерет,

36і Адама, і Рама, І Хацор,

37і Кедеш, і Едреї, і Ен-Хасор,

38і Їр'он, і Міґдал-Ел, Хорем, і Бет-Анат, і Бет-Шамеш, дев'ятнадцять міст та їхні оселі.

39Оце спадок племени синів Нефталимових за їхніми родами, міста та їхні оселі.

Дана

40А племені Данових синів за їхніми родами вийшов сьомий жеребок.

41І була границя їхнього насліддя: Цор'а, і Ештаол, і Ір-Шемеш,

42і Шаалаббін, і Айялон, і Їтла,

43і Елон, і Тімната, і Екрон,

44і Елтеке, і Ґіббетон, і Баалат,

45і Єгуд, і Бене-Берак, і Ґат-Ріммон,

46і Ме-Яркон, і Раккон із границею навпроти Яфи.

47І вийшла границя Данових синів від них. А Данові сини пішли й воювали з Лешемом, і здобули його, і побили вістрям меча, і посіли його, та й осілися в ньому. І вони назвали Лешему ім'я: Дан, як ім'я їхнього батька Дана.

48Оце спадок племени Данових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі.

49І скінчили вони посідати Край згідно з його границями. І дали Ізраїлеві сини спадок Ісусові, синові Навиновому, посеред себе.

50На Господній наказ дали йому те місто, яке він жадав: Тімнат-Серах на Єфремовій горі. І збудував він місто, та й осівся в ньому.

51Оце той спадок, що священик Елеазар і Ісус, син Навинів, та голови домів батьків давали племенам Ізраїлевих синів жеребком у Шіло перед Господнім лицем при вході до скинії заповіту. І покінчили вони ділити Край.