Третя книга Мойсеєва : Левит- розділ 27

Третя книга Мойсеєва : Левит- розділ 27

Обітниці Та Десятини

1І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:

2Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш їм: Коли хто складає обітницю Богові за твоєю оцінкою душ для Господа,

3то буде твоя оцінка: чоловіка від віку двадцяти літ і аж до віку шостидесяти літ, і буде твоя оцінка п'ятдесят шеклів срібла на міру шеклем святині;

4а якщо жінка вона, то буде твоя оцінка тридцять шеклів.

5А якщо від віку п'яти літ і до віку двадцяти літ, то буде твоя оцінка: чоловіка двадцять шеклів, а для жінки десять шеклів.

6А якщо від віку місяця й аж до віку п'яти літ, то буде твоя оцінка: чоловіка п'ять шеклів срібла, а для жінки твоя оцінка три шеклі срібла.

7А якщо від віку шостидесяти літ і вище: якщо чоловік, то буде твоя оцінка п'ятнадцять шеклів, а для жінки десять шеклів.

8А якщо він обіднілий проти твоєї оцінки, то поставить його перед священиком, і священик оцінує його, за тим, що спроможна рука того, хто обіцяв, оцінує його священик.

9А якщо буде худоба, що з неї приносять жертву для Господа, усе, що дається із неї для Господа, буде святощами.

10Не вільно обміняти її, ані заступити її, добру злою, або злу доброю; а якщо справді заступить худобу худобою, то буде вона та заступство її буде святощами.

11А якщо та всяка худоба нечиста, що з неї не приносять жертов для Господа, то він поставить ту худобу перед священиком,

12і священик оцінує її чи то добре, чи недобре. Як оцінує священик, так нехай буде.

13А якщо він справді викупить її, то додасть п'яту частину її над оцінку твою.

14А коли хто посвятить дім свій на святість для Господа, то священик оцінує його чи то добре, чи недобре. Як оцінує його священик, так стане.

15А якщо той, хто посвячує, викупить свого дома, то додасть п'яту частину срібла твоєї оцінки над нього, і буде його.

16А якщо хтось посвятить Господеві з поля своєї посілости, то буде оцінка твоя посівом його, посів хомера ячменю за п'ятдесят шеклів срібла.

17Якщо він посвятить своє поле від ювілейного року, то воно стане за оцінкою твоєю.

18А якщо посвятить поле своє по ювілеї, то священик облічить йому те срібло за роками, позосталими до ювілейного року, і те буде відняте від оцінки твоєї.

19А якщо справді викупить те поле той, хто посвячує його, то додасть п'яту частину срібла оцінки над нього, і стане воно його.

20А якщо він не викупить поля того, і якщо він продасть те поле кому іншому, то вже не буде воно викуплене.

21І буде те поле, коли воно вийде в ювілеї, святість для Господа, як поле закляття, для священика буде посілість ним.

22А якщо він посвятить Господеві поле купівлі своєї, що не з поля посілости його,

23то священик облічить йому суму твоєї оцінки аж до ювілейного року, і дасть твою оцінку того дня, як святість для Господа.

24В ювілейному році вернеться те поле до того, від кого купив його, що його посілість тієї землі.

25А вся оцінка твоя буде шеклем святині, двадцять ґер буде шекель.

26Тільки перворідного в худобі, що визнане, як перворідне для Господа, ніхто не посвятить його, чи то віл, чи то овечка, Господеві воно!

27А якщо в худобі нечистій, то викупить за твоєю оцінкою, і додасть п'яту частину над нього. А якщо не буде викуплене, то буде продане за оцінкою твоєю.

28Тільки кожне закляття, що людина заклене Господеві зо всього, що його, від людини, і худоби, і від поля його посілости, не буде продане й не буде викуплене, воно найсвятіше для Господа.

29Кожне закляття, що буде оголошене за закляття з-посеред людей, не буде викуплене, буде конче забите.

30А всяка десятина з землі, з насіння землі, з плоду дерева, Господеві воно, святощі для Господа!

31А якщо дійсно викупить хтось свою десятину, той додасть п'яту частину її над неї.

32А всяка десятина худоби великої та худоби дрібної, усе, що перейде під палицею, десяте буде святість для Господа.

33Не буде перебирати між добрим та злим, і не замінить його. А якщо справді заступить його, то буде воно та заступство його, буде святість, не буде викуплене.

34Оце заповіді, що Господь наказав Мойсеєві для Ізраїлевих синів на Сінайській горі.