Книга Євангелія від святого Луки - розділ 15

Книга Євангелія від святого  Луки - розділ 15

Заблукала Вівця

1Наближались до Нього всі митники й грішники, щоб послухати Його.

2Фарисеї ж та книжники нарікали й казали: Приймає Він грішників та з ними їсть.

3А Він їм розповів оцю притчу, говорячи:

4Котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятидесяти й дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її?

5А знайшовши, кладе на рамена свої та радіє.

6І, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів, та й каже до них: Радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою тую загублену.

7Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння!

Загублена Драхма

8Або яка жінка, що має десять драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла, і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде?

9А знайшовши, кличе приятельок та сусідок та каже: Радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму!

10Так само, кажу вам, радість буває в Божих Анголів за одного грішника, який кається.

Про Блудного Сина

11І Він оповів: У чоловіка одного було два сини.

12І молодший із них сказав батькові: Дай мені, батьку, належну частину маєтку! І той поділив поміж ними маєток.

13А по небагатьох днях зібрав син молодший усе, та й подавсь до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно.

14А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати.

15І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней.

16І бажав він наповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому.

Книга Євангелія від святого  Луки - розділ 15

17Тоді він спам'ятався й сказав: Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину!

18Устану, і піду я до батька свого, та й скажу йому: Прогрішився я, отче, против неба та супроти тебе.

19Недостойний я вже зватись сином твоїм; прийми ж мене, як одного з своїх наймитів.

20І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його, і переповнився жалем: і побіг він, і кинувсь на шию йому, і зачав цілувати його!

Книга Євангелія від святого  Луки - розділ 15

21І озвався до нього той син: Прогрішився я, отче, против неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм.

22А батько рабам своїм каже: Принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги.

23Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти й радіти,

24бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся! І почали веселитись вони.

25А син старший його був на полі. І коли він ішов й наближався до дому, почув музики та танці.

26І покликав одного зо слуг, та й спитав: Що це таке?

27А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бож здоровим його він прийняв.

28І розгнівався той, і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його й став просити його.

29А той відповів і до батька сказав: Ото, стільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я.

30Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване.

31І сказав він йому: Ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє!

32Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся!