Книга Неемії - Розділ 12

 Книга Неемії - Розділ 12

Списки Священиків Та Левітів

1А оце священики та Левити, що прийшли з Зоровавелем, сином Шеалтіїловим, та з Ісусом: Серая, Їрмея, Ездра,

2Амарія, Маллух, Хаттуш,

3Шеханія, Рехум, Меремот,

4Іддо, Ґіннетой, Авійя,

5Мійямін, Маадія, Білґа,

6Шемая, і Йоярів, Єдая,

7Саллу, Амок, Хілкійя, Єдая. Це голови священиків та брати їхні за днів Ісуса.

8А Левити: Ісус, Біннуй, Кадміїл, Шеревея, Юда, Матанія, головний над славослов'ям він та брати його.

9І Бакбукія та Унні, їхні брати, були навпроти них на сторожі.

10А Ісус породив Йоякима, а Йояким породив Ел'яшіва, а Ел'яшів породив Йояду,

11а Йояда породив Йонатана, а Йонатан породив Яддуя.

12А за Йоякимових днів були священики, голови батьківських родів: з роду Сераїного Мерая, з Їрмеїного Хананія,

13з Ездриного Мешуллам, з Амаріїного Єгоханан,

14з Меліхового Йонатан, з Шеваніїного Йосип,

15з Харімового Адна, з Мерайотового Хелкай,

16з Іддового Захарій, з Ґіннетонового Мешуллам,

17з Авійїного Зіхрі, з Мін'ямінового та з Моадеїного Пілтай,

18з Білґиного Шаммуя, з Шемаїного Йонатан,

19а з Йоярівового Маттенай, з Єдаїного Уззі,

20з Саллаєвого Каллай, з Амокового Евер,

21з Хілкійїного Хашавія, з Єдаїного Натанаїл.

22Левити, голови батьківських родів, були записані за днів Ел'яшіва, Йояди, і Йоханана, і Яддуя, а священики за царювання Дарія перського.

23Сини Левія, голови батьківських родів, записані в Книгу Хронік, і аж до днів Йоханана, сина Ел'яшівового.

24А голови Левитів: Хашавія, Шеревія, і Ісус, син Кадміїлів, та брати їхні були навпроти них, щоб хвалити та славити за наказом Давида, Божого чоловіка, черга за чергою.

25Матанія, і Бакбукія, Овадія, Мешуллам, Талмон, Аккув, придверні, сторожа в брамних складах.

26Вони були за днів Йоякима, сина Ісуса, сина Йоцадакового, та за днів намісника Неемії та священика вчителя Ездри.

Посвята Мурів

27А в свято освячення єрусалимського муру шукали Левитів по всіх їхніх місцях, щоб привести їх до Єрусалиму справити свято освячення та радости з похвалами, із піснею, цимбалами, арфами та з цитрами.

28І позбиралися сини співаків та з округи навколо Єрусалиму та з осель нетофатян,

29і з Бет-Гаґґілґала, і з піль Ґеви та Азмавету, бо співаки побудували собі двори навколо Єрусалиму.

30І очистилися священики та Левити, і вони очистили народ, і брами та мур.

31І повводив я Юдиних зверхників на мур, і поставив два великі збори славословників та походи, з них один пішов праворуч по муру до Смітникової брами.

32А за ними йшов Гошая та половина Юдиних зверхників,

33і Азарія, Ездра, і Мешуллам,

34Юда, і Веніямин, Шемая, і Ірмея.

35А з священичих синів із сурмами: Захарій, син Йонатана, сина Шемаї, сина Маттанії, сина Міхаї, сина Заккура, сина Асафового,

36а брати його: Шемая, і Азаріїл, Мілай, Ґілалай, Маай, Натанаїл, і Юда, Ханані з музичними знаряддями Давида, Божого чоловіка, а вчитель Ездра перед ними.

37А при Джерельній брамі, навпроти них, вони йшли ступенями Давидового Міста, входом на стіну над Давидовим домом і аж до Водної брами на схід.

38А другий збір славословників ішов ліворуч, а за ним я та половина народу, зверху по муру вище башти Печей та аж до Широкого муру,

39і від Єфремової брами та до брами Старої, і до брами Рибної, і башти Ханан'їла, і башти Меа, і аж до брами Овечої, і спинилися біля брами Ув'язнення.

40І стали обидва збори славословників біля Божого дому, і я, і половина заступників зо мною,

41і священики: Ел'яким, Маасея, Мін'ямин, Міхая, Елйоенай, Захарій, Хананія з сурмами,

42і Маасея, і Шемая, і Елеазар, і Уззі, і Єгоханан, і Малкійя, і Елам, і Езер. І співаки співали, а Їзрахія був провідником.

43І вони приносили того дня великі жертви та раділи, бо Бог порадував їх великою радістю. І раділи також жінки та діти, і аж далеко чута була радість Єрусалиму!

Належність Священикам Та Левітам

44І того дня були попризначувані люди над коморами для скарбів, для приношень, для первоплодів та для десятин, щоб зносити в них з міських піль законні частки священикам та Левитам, бо радість Юдеї була дивитися на священиків та на Левитів, що стояли!

45І вони стерегли постанови свого Бога, і постанови про очищення, і були співаками та придверними за наказом Давида та сина його Соломона.

46Бо віддавна, за днів Давида та Асафа, були голови співаків та пісні хвали й збори славословників для Бога.

47І ввесь Ізраїль за днів Зоровавеля та за днів Неемії давав частки співацькі та придверничі, щодня належне, і освячував це Левитам, а Левити освячували Аароновим синам.