Четверта книга Мойсеєва : Числа - розділ 2

Четверта книга Мойсеєва : Числа - розділ 2

Порядок Отаборювання Та Походу

1І Господь промовляв до Мойсея та до Аарона, говорячи:

2Отаборяться Ізраїлеві сини кожен при прапорі своїм за ознаками домів своїх батьків, навпроти скинії заповіту навколо отаборяться.

3Напереді на схід отаборяться: прапор Юдиного табору за своїми військовими відділами, а начальник Юдиних синів Нахшон, син Аммінадавів;

4а його військо та його перелік сімдесят і чотири тисячі й шістсот.

5А при ньому отабориться Іссахарове плем'я, а начальник Іссахарових синів Натанаїл, син Цуарів;

6а його військо та його перелік п'ятдесят і чотири тисячі й чотириста.

7Плем'я Завулонове, а начальник Завулонових синів Еліяв, син Хелонів;

8а його військо та його перелік п'ятдесят і сім тисяч і чотириста.

9Усіх перелічених Юдиного табору сто тисяч і вісімдесят тисяч і шість тисяч і чотириста за своїми військовими відділами. Вони рушать найперше.

10Прапор Рувимового табору на південь, за військовими відділами своїми, а начальник Рувимових синів Еліцур, син Шедеурів;

11а його військо та його перелік сорок і шість тисяч і п'ятсот.

12А при ньому отабориться Симеонове плем'я, а начальник Симеонових синів Шелуміїл, син Цурішаддаїв;

13а його військо та його перелік п'ятдесят і дев'ять тисяч і триста.

14І Ґадове плем'я, а начальник Ґадових синів Ел'ясаф, син Реуїлів;

15а його військо та його перелік сорок і п'ять тисяч і шістсот і п'ятдесят.

16Усіх перелічених Рувимового табору сто тисяч і п'ятдесят і одна тисяча й чотириста й п'ятдесят за своїми військовими відділами. Вони рушать другі.

17І як рушить скинія заповіту, то табір Левитів буде серед таборів. Як вони отаборяться, так вирушать, кожен на своїм місці за своїми прапорами.

18Прапор Єфремового табору за військовими відділами своїми на захід, а начальник Єфремових синів Елішама, син Аммігудів;

19а його військо та їхній перелік сорок тисяч і п'ятсот.

20А при ньому плем'я Манасіїне, а начальник синів Манасіїних Гамаліїл, син Педацурів;

21а його військо та їхній перелік тридцять і дві тисячі й двісті.

22І Веніяминове плем'я, а начальник Веніяминових синів Авідан, син Ґід'оніїв;

23а його військо та їхній перелік тридцять і п'ять тисяч і чотириста.

24Усіх перелічених Єфремового табору сто тисяч і вісім тисяч і сто за своїми військовими відділами. Вони рушать треті.

25Прапор Данового табору північ, за своїми військовими відділами, а начальник Данових синів Ахіезер, син Аммішаддаїв;

26а його військо та їхній перелік шістдесят і дві тисячі й сімсот.

27А при ньому отабориться Асирове плем'я, а начальник Асирових синів Паґ'іїл, син Охранів;

28а його військо та їхній перелік сорок і одна тисяча й п'ятсот.

29І плем'я Нефталимове, а начальник синів Нефталимових Ахіра, син Енанів;

30а його військо та їхній перелік п'ятдесят і три тисячі й чотириста.

31Усіх перелічених Данового табору сто тисяч і п'ятдесят і сім тисяч і шістсот. Вони рушать наостанку за прапорами своїми.

32Оце перелічені Ізраїлевих синів за домами батьків своїх, усіх перелічених тих таборів за своїми військовими відділами шістсот тисяч і три тисячі й п'ятсот і п'ятдесят.

33А Левити не перелічені серед Ізраїлевих синів, як Господь наказав був Мойсеєві.

34І Ізраїлеві сини зробили все, що Господь наказав був Мойсеєві, так вони таборували за прапорами своїми, і так рушали кожен за своїми родами при домі своїх батьків.