Четверта книга Мойсеєва : Числа - розділ 26

Четверта книга Мойсеєва : Числа - розділ 26

Новий Перепис Ізраїля

1І сталося по поразці, і сказав Господь до Мойсея й до Елеазара, сина священика Аарона, говорячи:

2Перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів від віку двадцяти літ і вище за домами їхніх батьків, кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі.

3І говорив до них Мойсей та священик Елеазар у моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:

4Перелічіть від віку двадцяти літ і вище, як наказав був Господь Мойсеєві і Ізраїлевим синам, що виходили з єгипетського краю.

5Рувим, перворідний Ізраїлів. Рувимові сини: Ханох рід Ханохів, від Паллу рід Паллуїв,

6від Хецрона рід Хецронів, від Кармі рід Карміїв.

7Оце Рувимові роди. І були їхні перелічені: сорок і три тисячі й сімсот і тридцять.

8А сини Паллуєві: Еліяв.

9А сини Еліявові: Немуїл, і Датан, і Авірон. Це той Датан та Авірон, покликані громади, що підбурювали проти Мойсея та проти Аарона в Кореєвій громаді, коли вони підбурювали на Господа.

10І відкрила земля свої уста, та й поглинула їх та Корея при смерті тієї громади, коли огонь пожер був двісті і п'ятдесят люда, і стали вони за ознаку.

11А Кореєві сини не померли.

12Сини Симеонові за їхніми родами: від Немуїла рід Немуїлів, від Яміна рід Ямінів, від Яхіна рід Яхінів,

13від Зераха рід Зерахів, від Саула рід Саулів.

14Оце Симеонові роди, двадцять і дві тисячі й двісті.

15Сини Ґадові за їхніми родами: від Цефона рід Цефонів, від Хаґґі рід Хаґґіїв, від Шуні рід Шуніїв,

16від Озні рід Озніїв, від Ері рід Еріїв,

17від Арода рід Ародів, від Ар'елі рід Ар'еліїв.

18Оце роди Ґадових синів, за їхнім переліченням: сорок тисяч і п'ятсот.

19Сини Юдині: Ер та Онан; і помер Ер та Онан у ханаанськім Краї.

20І були Юдині сини за їхніми родами: від Шели рід Шелин, від Переца рід Переців, від Зераха рід Зерахів.

21А Перецеві сини були: від Хецрона рід Хецронів, від Хамула рід Хамулів.

22Оце Юдини роди за їхнім переліченням: сімдесят і шість тисяч і п'ятсот.

23Сини Іссахарові за їхніми родами: Тола рід Толин, від Цувви рід Цуввин,

24від Яшува рід Яшувів, від Шімрона рід Шімронів.

25Оце Іссахарові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі й триста.

26Сини Завулонові за їхніми родами: від Середа рід Середів, від Елона рід Елонів, від Яхлеїла рід Яхлеїлів.

27Оце Завулонові роди за їхнім переліченням: шістдесят тисяч і п'ятсот.

28Сини Йосипа за їхніми родами: Манасія та Єфрем.

29Сини Манасіїні: від Махіра рід Махірів, а Махір породив Ґілеада, від Ґілеада рід Ґілеадів.

30Оце Ґілеадові сини: Єзер рід Єзерів, від Хелека рід Хелеків,

31і Асріїл рід Асріїлів, і Шехем рід Шехемів,

32і Шеміда рід Шемідин, і Хефер рід Хеферів.

33А Целофхад, син Хеферів, не мав синів, а тільки дочок. А ймення дочок: Махла й Ноа, Хоґла, Мілка й Тірца.

34Оце роди Манасіїні, а їхні перелічені: п'ятдесят і дві тисячі й сімсот.

35Оце Єфремові сини за їхніми родами: від Шутелаха рід Шутелахів, від Бехера рід Бехерів, від Тахана рід Таханів.

36А оце Шутелахові сини: від Ерана рід Еранів.

37Оце роди Єфремових синів за їхнім переліченням: тридцять і дві тисячі і п'ятсот. Оце Йосипові сини за їхніми родами.

38Сини Веніяминові за їхніми родами: від Бели рід Белин, від Ашбела рід Ашбелів, від Ахірама рід Ахірамів,

39від Шефуфама рід Шефуфамів, від Хуфама рід Хуфамів.

40А сини Белині були: Ард, і Нааман, від Арда рід Ардів, від Наамана рід Нааманів.

41Оце Веніяминові сини за їхніми родами, а перелічені їхні: сорок і п'ять тисяч і шістсот.

42Оце Данові сини за їхніми родами: від Шухама рід Шухамів. Оце Данові роди за їхніми родами.

43Всі Шухамові роди за їхнім переліченням: шістдесят і чотири тисячі і чотириста.

44Асирові сини за їхніми родами: від Їмни рід Їмнин, від Їшві рід Їшвіїв, від Берії рід Беріїв.

45Сини Берії: від Хевера рід Хеверів, від Малкіїла рід Малкіїлів,

46а ймення Асирової дочки Сарах.

47Оце роди Асирових синів за їхнім переліченням: п'ятдесят і три тисячі й чотириста.

48Сини Нефталимові за їхніми родами: від Яхцеїла рід Яхцеїлів, від Ґуні рід Ґуніїв,

49від Єцера рід Єцерів, від Шіллема рід Шіллемів.

50Оце роди Нефталимові за їхніми родами й за їхнім переліченням: сорок і п'ять тисяч і чотириста.

51Оце перелічені Ізраїлевих синів: шістсот тисяч і тисяча й сімсот і тридцять.

Поділ Землі

52І промовив Господь до Мойсея, говорячи:

53Для цих буде поділений Край у спадок за числом імен.

54Численному примножиш спадщину його, а малому зменшиш спадок його, кожному за переліченням його буде дана спадщина його.

55Тільки жеребком поділиться землю, вони будуть володіти за іменами племен їхніх батьків.

56За жеребком буде поділена спадщина його поміж численним та малим.

Рід Левітів

57А оце перелічені Левити за їхніми родами: від Ґершона рід Ґершонів, від Кегата рід Кегатів, від Мерарі рід Мераріїв.

58Оце роди Левієві: рід Левіїв, рід Хевроніїв, рід Махліїв, рід Мушіїв, рід Кореїв, а Кегат породив Амрама.

59А ймення Амрамової жінки Йохевед, дочка Левієва, що вродила її Левієві жінка його в Єгипті, а вона вродила Амрамові Аарона, і Мойсея, і сестру їх Маріям.

60І вродилися Ааронові Надав, й Авігу, й Елеазар, й Ітамар.

61А Надав та Авігу померли, коли вони приносили чужий огонь перед Господнє лице.

62І були їхні перелічені двадцять і три тисячі, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище; бо вони не були перелічені серед Ізраїлевих синів, не дана бо їм спадщина серед Ізраїлевих синів.

63Оце перелічені Мойсея та священика Елеазара, що перелічували Ізраїлевих синів у моавських степах над приєрихонським Йорданом.

64А серед тих не було вже нікого з перелічених Мойсея та священика Аарона, що перелічували Ізраїлевих синів на Сінайській пустині,

65бо Господь був сказав їм: Конче повмираєте ви на пустині. І не позостався з них ніхто, крім Калева, сина Єфуннеєвого, та Ісуса, сина Навинового.