Четверта книга Мойсеєва : Числа - розділ 33

Четверта книга Мойсеєва : Числа - розділ 33

Місця Постою Від Єгипту До Сипаю

1Оце походи Ізраїлевих синів, що вийшли з єгипетського краю за своїми військовими відділами під рукою Мойсея та Аарона.

2А Мойсей написав їхні виходи з їхніми походами за Господнім наказом, і оце їхні походи за їхніми виходами.

3І рушили вони з Рамесесу першого місяця, п'ятнадцятого дня першого місяця, другого дня по Пасці вийшли Ізраїлеві сини сильною рукою на очах усього Єгипту.

4А Єгипет ховав, кого побив Господь серед них, кожного перворідного, а над їхніми богами зробив Господь суди.

5І рушили Ізраїлеві сини з Рамесесу, і таборували в Суккоті.

6І рушили з Суккоту й таборували в Етамі, що на краю пустині.

7І рушили з Етаму, а вернулися до Пі-Хіроту, що перед Баал-Цефоном, і таборували перед Міґдолом.

8І рушили з-перед Хіроту, і перейшли серед моря до пустині, і йшли триденною дорогою в Етамській пустині, і таборували в Марі.

9І рушили з Мари й увійшли до Еліму, а в Елімі дванадцять джерел води та сімдесят пальм, і таборували там.

10І рушили з Еліму й таборували над Червоним морем.

11І рушили з-над Червоного моря й таборували в пустині Сін.

12І рушили з пустині Сін і таборували в Дофці.

13І рушили з Дофки й таборували в Алуші.

14І рушили з Алушу й таборували в Ріфідімі, і не було там води на пиття для народу.

15І рушили з Ріфідіму й таборували в пустині Сінай.

Від Синаю До Кадешу

16І рушили з пустині Сінай і таборували в Ківрот-Гаттааві.

17І рушили з Ківрот-Гаттаави й таборували в Хацероті.

18І рушили з Хацероту й таборували в Рітмі.

19І рушили з Рітми й таборували в Ріммоні Переца.

20І рушили з Ріммону Переца й таборували в Лівні.

21І рушили з Лівни й таборували в Ріссі.

22І рушили з Рісси й таборували в Кегелаті.

23І рушили з Кегелати й таборували на горі Шефер.

24І рушили з гори Шефер і таборували в Хараді.

25І рушили з Харади й таборували в Макгелоті.

26І рушили з Макгелоту й таборували в Тахаті.

27І рушили з Тахату й таборували в Тераху.

28І рушили з Тераху й таборували в Мітці.

29І рушили з Мітки й таборували в Хашмоні.

30І рушили з Хашмони й таборували в Мосероті.

31І рушили з Мосероту й таборували в Бене-Яакані.

32І рушили з Бене-Яакану й таборували в Хорі Ґідґаду.

33І рушили з Хору Ґідґаду й таборували в Йотваті.

34І рушили з Йотвати й таборували в Авроні.

35І рушили з Аврони й таборували в Ецйон-Ґевері.

36І рушили з Ецйон-Ґеверу й таборували в пустині Цін, це Кадеш.

На Гор-горі

37І рушили з Кадешу й таборували на Гор-горі, на краю едомської землі.

38І зійшов священик Аарон на Гор-гору з Господнього наказу, та й помер там сорокового року виходу Ізраїлевих синів з єгипетського краю, п'ятого місяця, першого дня місяця.

39А Аарон був віку ста й двадцяти й трьох літ, коли помер він на Гор-горі.

40І почув ханаанеянин, цар Араду, а він сидів на півдні в Краї ханаанськім, що йдуть Ізраїлеві сини.

Від Гор-гори До Моавських Степів

41І рушили від Гор-гори й таборували в Цалмоні.

42І рушили з Цалмони й таборували в Пуноні.

43І рушили з Пунону й таборували в Овоті.

44І рушили з Овоту й таборували в Ійє-Гааварімі, на моавській границі.

45І рушили з Ійїму й таборували в Дівоні Ґаду.

46І рушили з Дівону Ґаду й таборували в Алмон-Дівлатаймі.

47І рушили з Алмон-Дівлатайми й таборували в горах Аварім перед Нево.

48І рушили з гір Аварім, і таборували в моавських степах.

49І таборували вони над Йорданом від Бет-Єшмоту аж до Авел-Шіттіму в моавських степах.

Присуд

50І Господь промовляв до Мойсея в моавських степах над приєрихонським Йорданом, говорячи:

51Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажеш до них: Коли ви перейдете Йордан до ханаанського Краю,

52то проженете всіх мешканців того Краю перед собою, і понищите всі їхні зображення, і всіх литих ідолів їхніх понищите, і всі їхні висоти поруйнуєте.

53І ви заволодієте тим Краєм, і осядете в ньому, бо Я дав вам той Край на власність.

54І ви заволодієте тим Краєм жеребком за вашими родами: численному збільшите власність його, а малому зменшите власність його, де вийде йому жеребок, туди йому буде, за племенами ваших батьків будете володіти собі.

55А якщо ви не виженете мешканців того Краю від себе, то будуть ті, кого позоставите з них, колючками в ваших очах та тернями в ваших боках. І будуть вас утискати на тій землі, що на ній ви сидітимете.

56І станеться, як Я думав був учинити їм, учиню те вам.