Книга Псаломів - Розділ 145

Книга Псаломів - Розділ 145

Велич Та Доброта Божі

1Хвала Давидова. Я буду Тебе величати, о Боже мій, Царю, і благословлятиму Ймення Твоє повік-віку!

2Я кожного дня Тебе благословлятиму, і хвалитиму Ймення Твоє повік-віку!

3Великий Господь і прославлений вельми, і недослідиме величчя Його!

4Рід родові буде хвалити діла Твої, і будуть могутність Твою виявляти!

5Про пишну славу величчя Твого, про справи чудовні Твої розповім!

6Будуть казати про силу грізних Твоїх чинів, а про велич Твою розповім я про неї.

7Пам'ять про добрість велику Твою сповіщатимуть, і будуть співати про правду Твою!

8Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий й многомилостивий,

9Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі Його творива!

10Тебе, Господи, славити будуть усі Твої творива, а святі Твої Тебе благословлятимуть,

11про славу Царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть,

12щоб людським синам об'явити про могутність Його та про славу величчя Царства Його!

13Царство Твоє царство всіх віків, а влада Твоя по всі роди!

14Господь підпирає всіх падаючих, усіх зігнутих Він випростовує!

15Очі всіх уповають на Тебе, і Ти їм поживу даєш своєчасно,

16Ти руку Свою відкриваєш, і все, що живе, Ти зичливо годуєш!

17Господь справедливий на кожній дорозі Своїй, і милостивий у всіх Своїх учинках,

18Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його!

19Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє, і благання їх чує та їм помагає,

20Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить!

21Славу Господню уста мої будуть звіщати, і благословлятиме кожне тіло святе Його Ймення на віки віків!