Книга Послання до римлян - розділ 7

Книга Послання до римлян - розділ 7

Закон І Ласка - Немов Подружжя

1Чи ви не знаєте, браття, бо говорю тим, хто знає Закона, що Закон панує над людиною, поки вона живе?

2Бо заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього Законом; а коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка.

3Тому то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові; коли ж чоловік помре, вона вільна від Закону, і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові.

4Так, мої браття, і ви вмерли для Закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому, Воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові.

5Бо коли ми жили за тілом, то пристрасті гріховні, що походять від Закону, діяли в наших членах, щоб приносити плід смерти.

6А тепер ми звільнились від Закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа, а не старістю букви.

Закон І Гріх

7Що ж скажемо? Чи Закон то гріх? Зовсім ні! Але я не пізнав гріха, як тільки через Закон, бо я не знав би пожадливости, коли б Закон не наказував: Не пожадай.

8Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість, бо без Закону гріх мертвий.

9А я колись жив без Закону, але, коли прийшла заповідь, то гріх ожив,

10а я вмер; і сталася мені та заповідь, що для життя, на смерть,

11бо гріх, узявши причину від заповіді, звів мене, і нею вмертвив.

12Тому то Закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра.

13Тож чи добре стало мені смертю? Зовсім ні! Але гріх, щоб стати гріхом, приніс мені смерть добром, щоб гріх став міцно грішний через заповідь.

Боротьба Тіла З Духом

14Бо ми знаємо, що Закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх.

15Бо що я виконую, не розумію; я бо чиню не те, що хочу, але що ненавиджу, те я роблю.

16А коли роблю те, чого я не хочу, то згоджуюсь із Законом, що він добрий,

17а тому вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені.

18Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм, добре; бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу.

19Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню.

20Коли ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це виконую, але гріх, що живе в мені.

Перемога Завдяки Ласці

21Тож знаходжу закона, коли хочу робити добро, що зло лежить у мені.

22Бо маю задоволення в Законі Божому за внутрішнім чоловіком,

23та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму, і полонить мене законом гріховним, що знаходиться в членах моїх.

24Нещасна я людина! Хто мене визволить від тіла цієї смерти?

25Дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом Законові Божому, але тілом закону гріховному.