1 Księgę Kronik - rozdział 10

1 Księgę Kronik - rozdział 10

1A gdy Filistynowie walczyli z Izraelem, uciekli mężowie Izraelscy przed Filistynami a polegli, będąc porażeni na górze Gielboe.

2I gonili Filistynowie Saula i synów jego; i zabili Filistynowie Jonatana, i Abinadaba, i Melchisuego, synów Saulowych.

3A gdy się zmocniła bitwa przeciw Saulowi, trafili na niego strzelcy, i z łuku zraniony jest od strzelców.

4Rzekł tedy Saul do sługi swego, co za nim broó nosił: Dobądź miecza twego, a przebij mię nim, by snać nie przyszli ci nieobrzezaócy, a nie pośmiewali się ze mnie. Ale nie chciał sługa, który nosił broó jego; bo się bardzo bał. Przetoż porwawszy Saul miech, padł naó.

5A widząc sługa, co nosił broó jego, że umarł Saul, padłszy też i sam na miecz umarł.

6A tak umarł Saul, i trzej synowie jego, i wszystek dom jego z nim pospołu zginął.

7Co gdy ujrzeli wszyscy mężowie Izraelscy, którzy mieszkali na dolinie, iż uciekli Izraelczycy, a iż pomarli Saul i synowie jego, opuściwszy miasta swe także uciekli. I przyszli Filistynowie, i mieszkali w nich.

8A gdy nazajutrz przyszli Filistynowie brać łupy z pobitych, znaleźli Saula, i synów jego, leżących na górze Gielboe;

9A złupiwszy go wzięli głowę jego, i zbroję jego, i posłali po ziemi Filistyóskiej w około, aby to ogłoszone było przed bałwany ich, i przed ludem.

10I położyli zbroję jego w domu boga swego, a głowę jego zawiesili w domu Dagonowym.

11Usłyszawszy tedy wszyscy mężowie Jabes Galaad wszystko, co uczynili Filistynowie Saulowi,

12Powstali wszyscy mężowie mocni, i wzięli ciało Saulowe, i ciało synów jego, a przyniósłszy do Jabes pogrzebli kości ich pod dębem w Jabes, i pościli przez siedm dni.

13A tak umarł Saul dla przestępstwa swego, którem był wystąpił przeciwko Panu, i przeciwko słowu Paóskiemu, któego nie przestrzegał, iż się radził ducha wieszczego, pytając się go;

14A iż się nie radził Pana, zabił go, a przeniósł królestwo na Dawida, syna Isajego.