Księgę 1 List do Koryntian - rozdział 16

Księgę 1 List do Koryntian  - rozdział 16

1A około składania na świętych, jakom postanowił we zborach Galickich, tak też i wy czyócie.

2Każdego pierwszego dnia w tygodniu każdy z was niech odkłada u siebie, zbierając według tego, jako mu się powodzi, aby nie dopiero, gdy przyjdę, składania czynione były.

3A gdy przyjdę, którychkolwiek uchwalicie przez listy, tych poślę, aby odnieśli dobrodziejstwo wasze do Jeruzalemu.

4A jeźliby słuszna rzecz była, żebym i ja szedł, wespół ze mną pójdą.

5A przyjdę do was, gdy przejdę Macedoniję; (bo pójdę przez Macedoniję).

6A podobno zamieszkam u was albo i przezimuję, abyście wy mię odprowadzili, kędykolwiek pójdę.

7Albowiem nie chcę was teraz widzieć, mijając; ale spodziewam się, iż pomieszkam z wami czas niejaki, będzieli Pan chciał.

8A zostanę w Efezie aż do Świątek.

9Albowiem drzwi mi są otworzone wielkie i mocne, i mam wiele przeciwników.

10Jeźliby tedy przyszedł Tymoteusz, patrzcie, aby bez bojaźni był między wami, bo dzieło Paóskie sprawuje, jako i ja.

11Przetoż niechaj go nikt nie lekceważy; ale odprowadźcie go w pokoju, aby przyszedł do mnie; bo go czekam z braćmi.

12A o bracie Apollosie wiedzcie, żem go bardzo prosił, aby szedł do was z braćmi; ale zgoła nie miał woli, aby teraz szedł; przyjdzie jednak, gdy czas po temu mieć będzie.

13Czujcież, stójcie w wierze, mężnie sobie poczynajcie, zmacniajcie się.

14Wszystkie rzeczy wasze niech się dzieją w miłości.

15A proszę was, bracia! wiedzcie, iż dom Stefanowy jest pierwiastkiem Achai, a iż sami siebie oddali na posługiwanie świętym.

16Abyście i wy poddani byli takowym, i każdemu pomagającemu i pracującemu.

17A cieszę się z przyjścia Stefana i Fortunata, i Achaika; bo ci niedostatek wasz napełnili.

18Ochłodzili bowiem ducha mego i waszego; znajcież tedy takowych.

19Pozdrawiają was zbory, które są w Azyi. Pozdrawiają was wielce w Panu Akwilas i Pryscylla, ze zborem, który jest w domu ich.

20Pozdrawiają was bracia wszyscy. Pozdrówcie jedni drugich w świętem pocałowaniu.

21Pozdrowienie ręką moją Pawłową.

22Jeźliże kto nie miłuje Pana Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęstwem, które zowią Maran ata.

23Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

24Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Amen.