Księgę 1 List św.Piotra - rozdział 4

Księgę 1 List św.Piotra - rozdział 4

1Starszych, którzy są między wami, proszę ja spółstarszy i świadek ucierpienia Chrystusowego, i uczestnik chwały, która ma być objawiona:

2Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie; nie dla sprośnego zysku, ale ochotnym umysłem:

3Ani jako panując nad dziedzictwem Paóskiem, ale wzorami będąc trzody.

4A gdy się okaże on książę pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały.

5Także, młodsi! bądźcie poddani starszym, a wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.

6Uniżajcież się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego;

7Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na niego, gdyż on ma pieczę o was.

8Trzeźwymi bądźcie, czujcie; albowiem przeciwnik wasz dyjabeł, jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo by pożarł.

9Któremu dawajcie odpór, mocni będąc w wierze, wiedząc, iż się takoweż ucierpienia nad braterstwem waszem, które jest na świecie, wykonywają.

10A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, gdy maluczko ucierpicie, ten niech was doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje;

11Jemu niech będzie chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.

12Przez Sylwana wam wiernego brata, jako rozumiem, krótkom pisał, napominając i świadcząc, iż ta jest prawdziwa łaska Boża, w której stoicie.

13Pozdrawia was spółwybrany zbór, ten, który jest w Babilonie i Marek, syn mój

14Pozdrówcie jedni drugich w pocałowaniu miłości. Pokój niech będzie wam wszystkim, którzyście w Chrystusie Jezusie. Amen.