2 Księgę Kronik - rozdział 26

2 Księgę Kronik - rozdział 26

1Dwadzieścia i pięć lat miał Joatam, gdy królować począł, a szesnaście lat królował w Jeruzalemie. Imię matki jego Jerusa, córka Sadokowa.

2I czynił, co dobrego było przed oczyma Paóskiemi według wszystkiego, jako czynił Uzyjasz, ojciec jego; wszakże nie wchadzał do kościoła Paóskiego, a lud jeszcze był zepsowany.

3On zbudował bramę domu Paóskiego wysoką, i na murach Ofel wiele pobudował.

4Nadto pobudował miasta na górach Judzkich, a w lasach pobudował pałace i wieże.

5Ten też walczył z królem synów Ammonowych, i zwyciężył ich. I dali mu synowie Ammonowi tegoż roku sto talentów srebra, i dziesięć tysięcy korcy pszenicy, i jęczmienia dziesięć tysięcy korcy; tyleż mu dali synowie Ammonowi i drugiego, i trzeciego roku.

6A tak zmocnił się Joatam; bo zgotował drogi swoje przed Panem, Bogiem swoim.

7A inne sprawy Joatamowe, i wszystkie wojny jego, i drogi jego, są napisane w księgach o królach Izraelskich i Judzkich.

8Dwadzieścia i pięć lat miał, gdy począł królować, a szesnaście lat królował w Jeruzalemie.

9Potem zasnął Joatam z ojcami swymi, i pochowano go w mieście Dawidowem; a królował Achaz, syn jego, miasto niego.