Księgę 2 List do Koryntian - rozdział 6

Księgę 2 List do Koryntian  - rozdział 6

1Przetoż pomagając mu, napominamy was, abyście nadaremno łaski Bożej nie przyjmowali.

2(Bo mówi Bóg: Czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w dzieó zbawienia poratowałem cię; oto teraz dzieó przyjemny, oto teraz dzieó zbawienia.)

3Żadnego w niczem nie dawając zgorszenia, aby nie było zganione usługiwanie nasze.

4Ale we wszystkiem zalecając samych siebie, jako słudzy Boży, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach,

5W razach, w więzieniach, w potłukaniu, w pracach, w niedosypianiu, w postach,

6W czystości, w umiejętności, w nieskwapliwości, w dobrotliwości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej;

7W mowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręże sprawiedliwości na prawo i na lewo;

8Przez chwałę i zelżywość, przez niesławę i dobrą sławę, jakoby zwodziciele, wszakże prawdziwi;

9Jako nieznajomi, wszakże znajomi; jako umierający, a oto żyjemy; jako pokarani, ale nie zabici;

10Jako smutni, wszakże zawsze weseli; jako ubodzy, wszakże wielu ubogacający; jako nic nie mający, wszakże wszystko trzymający.

11Usta nasze otworzone są ku wam, o Koryntowie! serce nasze rozszerzone jest.

12Nie jesteście ściśnieni w nas, lecz ściśnieni jesteście we wnętrznościach waszych.

13O wzajemną tedy nagrodę jako dziatkom mówię: Rozszerzcież się i wy.

14Nie ciągnijcież nierównego jarzma z niewiernymi; bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością? albo co za społeczność światłości z ciemnością?

15A co za zgoda Chrystusa z Belijałem? albo co za dział wiernemu z niewiernym?

16A co za zgoda kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy jesteście kościołem Boga żywego, tak jako mówi Bóg: Będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.

17Przetoż wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a Ja was przyjmę.

18I będę wam za Ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan wszechmogący.