Księgę 2 List do Tesaloniczan - rozdział 3

Księgę 2 List do Tesaloniczan  - rozdział 3

1Na ostatek, bracia! módlcie się za nas, aby się słowo Paóskie szerzyło i rozsławiało, jako i u was;

2I abyśmy byli wyrwani od niezbędnych i złych ludzi; albowiem nie wszystkich jest wiara.

3Aleć wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego.

4A ufamy w Panu o was, iż to, co wam rozkazujemy, i czynicie i czynić będziecie.

5A Pan niech sprawuje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa.

6A rozkazujemy wam, bracia! w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście się odłączyli od każdego brata nieporządnie chodzącego, a nie według podanej nauki, którą wziął od nas.

7Albowiem sami wiecie, jako nas potrzeba naśladować, ponieważeśmy nie żyli między wami nieporządnie;

8Aniśmy darmo chleba jedli u kogo, ale z pracą i z kłopotem we dnie i w nocy robiąc, abyśmy nikomu z was ciężkimi nie byli;

9Nie iżbyśmy tej mocy nie mieli, ale żebyśmy wam sami siebie za przykład podali, abyście nas naśladowali.

10Albowiem gdyśmy byli u was, tośmy wam rozkazali, że jeźli kto nie chce robić, niechajże też nie je.

11Bo słyszymy, iż niektórzy między wami nieporządnie chodzą, nic nie robiąc, ale się niepotrzebnemi rzeczami bawiąc.

12Przetoż takowym rozkazujemy i napominamy ich przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, aby w pokoju robiąc, swój własny chleb jedli.

13A wy, bracia! nie słabiejcie, dobrze czyniąc.

14A jeźli kto jest nieposłuszny słowu naszemu przez list pisanemu, tego naznaczcie, a nie mieszajcie się z nim, aby się zawstydził;

15Wszakże nie miejcie go za nieprzyjaciela, ale napominajcie jako brata.

16A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszelkim sposobem. Pan niech będzie z wami wszystkimi.

17Pozdrowienie ręką moją Pawłową, co jest znakiem w każdym liście; tak piszę.

18Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Amen.