Księgę 2 List do Tymoteusza - rozdział 2

Księgę 2 List do Tymoteusza  - rozdział 2

1Przetoż ty, synu mój! zmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie;

2A coś słyszał ode mnie przed wieloma świadkami, tegoż się powierz wiernym ludziom, którzy by sposobni byli i inszych nauczać.

3Przetoż ty cierp złe, jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa.

4Żaden, który żołnierkę służy, nie wikle się sprawami tego żywota, aby się temu, od którego za żołnierza przyjęty jest, podobał.

5A choćby się też kto potykał, nie bywa koronowany, jeźliby się przystojnie nie potykał.

6Oracz, który pracuje, ma najprzód pożytki odbierać.

7Rozumiej, co mówię, a Pan niech ci da we wszystkiem wyrozumienie.

8Pamiętaj, iż Jezus Chrystus powstał z martwych, który jest z nasienia Dawidowego, według Ewangielii mojej,

9W której cierpię złe, jakoby złoczyóca, aż do związek; aleć słowo Boże nie jest związane.

10Przetoż wszystko znoszę dla wybranych, aby i oni zbawienia dostąpili, które jest w Chrystusie Jezusie, z chwałą wieczną.

11Wierna jest ta mowa; albowiem jeźliśmy z nim umarli, z nim też żyć będziemy.

12Jeźli cierpimy, z nim też królować będziemy; jeźli się go zapieramy, i on się nas zaprze.

13Jeźliśmy niewiernymi, on wiernym zostaje i zaprzeć samego siebie nie może.

14Te rzeczy przypominaj, oświadczając przed obliczem Paóskiem, aby się nie wdawali w spory około słów, co ku niczemu nie jest pożyteczne, tylko ku podwróceniu tych, którzy słuchają.

15Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy.

16A świeckim próżnomównościom czyó wstręt; albowiem postępują ku większej niepobożności.

17A mowa ich szerzy się jako kancer (rak), z których jest Hymeneusz i Filetus,

18Którzy względem prawdy celu uchybili, gdy powiadają, iż się już stało zmartwychwstanie i podwracają wiarę niektórych.

19A wszakże mocny stoi grunt Boży, mając tę pieczęć: Zna Pan, którzy są jego; i Niech odstąpi od niesprawiedliwości wszelki, który mianuje imię Chrystusowe.

20A w wielkim domu nie tylko są naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane, a niektóre ku uczciwości, drugie zasię ku zelżywości.

21Jeźliby tedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconem i użytecznem Panu, do wszelkiej dobrej sprawy zgotowanem.

22Chroó się też pożądliwości młodzieóczych, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.

23Chroó się też gadek głupich i nieumiejętnych, wiedząc, iż rodzą zwady.

24Ale sługa Paóski nie ma być zwadliwy, lecz ma być układny przeciwko wszystkim, sposobny ku nauczaniu, złych cierpliwie znaszający;

25Który by w cichości nauczał tych, którzy się sprzeciwiają, owaby im kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy,

26Aby obaczywszy się, wywikłali się z sidła dyjabelskiego, od którego pojmani są ku czynieniu woli jego.