Księgę List do Kolosan - rozdział 3

Księgę List do Kolosan  - rozdział 3

1A tak jeźliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi;

2O tem, co jest w górze, myślcie, nie o tem, co jest na ziemi.

3Albowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu.

4Ale gdy się Chrystus, on żywot nasz, pokaże, tedy i wy z nim okażecie się w chwale.

5Umartwiajcież tedy członki wasze, które są na ziemi; wszeteczeóstwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem,

6Dla których rzeczy przychodzi gniew Boży na syny odporne.

7W którycheście i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich.

8Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust waszych.

9Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego,

10A oblekliście nowego tego, który się odnawia w znajomość, podług obrazu tego, który go stworzył.

11Gdzie nie masz Greka i Żyda, obrzezki i nieobrzezki, cudzoziemca i Tatarzyna, niewolnika i wolnego; ale wszystko i we wszystkich Chrystus.

12Przetoż przyobleczcie jako wybrani Boży, święci i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość,

13Znaszając jedni drugich i odpuszczając sobie wzajemnie, jeźli ma kto przeciw komu skargę: jako i Chrystus odpuścił wam, tak i wy.

14A nad to wszystko (przyobleczcie) miłość, która jest związką doskonałości.

15A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało; a bądźcie wdzięcznymi.

16Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczając i napominając samych siebie przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając w sercach waszych Panu.

17A wszystko, cokolwiek czynicie w słowie albo w uczynku, wszystko czyócie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przezeó.

18Żony! Bądźcie poddane mężom swym, tak jako przystoi w Panu.

19Mężowie! Miłujcie żony wasze, a nie bądźcie surowymi przeciwko nim.

20Dziatki! Posłuszne bądźcie rodzicom we wszystkiem; albowiem się to podoba Panu.

21Ojcowie! Nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych, aby serca nie traciły.

22Słudzy! Posłuszni bądźcie we wszystkiem panom cielesnym, nie służąc na oko jako ci, co się ludziom podobać chcą, ale w szczerości serca, bojąc się Boga.

23A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyócie, jako Panu, a nie ludziom.

24Wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa; albowiem Panu Chrystusowi służycie.

25A ten, co krzywdę czyni, odniesie zapłatę ukrzywdzenia, a nie maszci względu na osoby u Boga.