Księgę List do Efezjan - rozdział 3

 Księgę List do Efezjan  - rozdział 3

1Dlatego ja Paweł jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan;

2Jeźliście tylko słyszeli o udzieleniu łaski Bożej, która mi jest dana dla was,

3Iż mi Bóg przez objawienie oznajmił tajemnicę, (jakom wam przedtem krótko napisał,

4Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moję w tajemnicy Chrystusowej).

5Która inszych wieków nie była znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom jego i prorokom przez Ducha;

6To jest, iż poganie są spółdziedzicami i spólnem ciałem, i spółuczestnikami obietnicy jego w Chrystusie przez Ewangieliję.

7Której stałem się sługą według daru łaski Bożej, która mi jest dana według skutku mocy jego.

8Mnie mówię, najmniejszemu ze wszystkich świętych dana jest ta łaska, abym między poganami opowiadał te niedościgłe bogactwa Chrystusowe.

9A iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była społeczność onej tajemnicy zakrytej od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa;

10Aby teraz przez zbór wiadoma była księstwom i mocom na niebiesiech nader rozliczna mądrość Boża.

11Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,

12W którym mamy bezpieczność i przystęp z ufnością przez wiarę jego,

13Przetoż proszę, abyście nie słabieli dla ucisków moich za was, co jest chwałą waszą.

14Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,

15Z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa;

16Aby wam dał według bogactwa chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego w wewnętrznym człowieku;

17Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych;

18Żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc, mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość, i głębokość, i wysokość;

19I poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą.

20A temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiej niżeli prosimy albo myślimy, według onej mocy, która skuteczna jest w nas;

21Temu niech będzie chwała w kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie czasy na wieki wieków. Amen.