Księgę Wyjścia - rozdział 37

Księgę Wyjścia - rozdział 37

1Uczynił też Besaleel skrzynię z drzewa sytym, a była półtrzecia łokcia długość jej, a półtora łokcia szerokość jej, także półtora łokcia wysokość jej.

2I powlókł ją złotem szczerem wewnątrz, i zewnątrz, i uczynił jej koronę złotą w około.

3Ulał też do niej cztery kolce złote do czterech węgłów jej: dwa kolce po jednej stronie jej, a dwa kolce po drugiej stronie jej.

4Uczynił i drążki z drzewa sytym, a powlókł je złotem.

5I przewlekł drążki przez kolce po stronach skrzyni, aby na nich noszona była skrzynia.

6Uczynił też ubłagalnią ze złota szczerego: półtrzecia łokcia długość jej, a półtora łokcia szerokość jej.

7Urobił i dwa Cheruby złote, z ciągnionego złota urobił je na obu koócach ubłagalni.

8Cheruba jednego na jednym koócu, a Cheruba drugiego na drugim koócu; na ubłagalni uczynił Cheruby na obu koócach jej.

9Którzy Cherubowie mieli rozciągnione skrzydła, z wierzchu zakrywając skrzydłami swemi ubłagalnią, a twarzy ich były jednemu ku drugiemu; ku ubłagalni były twarzy Cherubów.

10Przytem sprawił stół z drzewa sytym, dwa łokcie długość jego, i łokieć szerokość jego, a półtora łokcia wysokość jego.

11I powlókł go złotem szczerem, i uczynił mu koronę złotą w około.

12Uczynił mu też listwę na dłoó w szerz w około; uczynił też i koronę złotą w około onej listwy.

13I ulał do niego cztery kolce złote, które kolce przyprawił na czterech rogach, u czterech nóg jego.

14Na przeciwko onej listwie były kolce, w które zawłaczano drążki do noszenia stołu.

15Porobił i drążki z drzewa sytym, i powlókł je złotem do noszenia stołu.

16Poczynił też naczynia do stołu należące, misy jego i przystawki jego, i kubki jego, i czasze do nalewania ofiar mokrych, z szczerego złota.

17Urobił też świecznik ze złota szczerego, z ciągnionego złota uczynił świecznik ten, słupiec jego, i pręty jego, czaszki jego, gałki jego, i kwiaty jego z tegoż były.

18A sześć prętów wychodziło po stronach jego: trzy pręty z jednej strony świecznika, a trzy pręty z drugiej strony świecznika.

19Trzy czaszki na kształt orzecha migdałowego na pręcie jednym, także gałka i kwiat; i trzy czaszki na kształt orzecha migdałowego na pręcie drugim, także gałka i kwiat; tak było na wszystkich sześciu prętach wychodzących z świecznika.

20Ale na świeczniku były cztery czaszki na kształt orzecha migdałowego, gałki jego i kwiaty jego.

21I była gałka pod dwiema prętami jego, także gałka pod drugiemi dwiema prętami jego, i zaś gałka pod innemi dwiema prętami jego; tak było pod sześcią prętów wychodzących z niego.

22Gałki ich i pręty ich z niego były; to wszystko ze złota całokowane było, ze złota szczerego.

23Uczynił też siedem lamp do niego, i nożyczki do nich i kaganki jego ze złota szczerego.

24Z talentu złota szczerego uczynił go, i wszystko naczynie jego.

25Uczynił też ołtarz do kadzenia z drzewa sytym, na łokieć wzdłuż, i na łokieć wszerz, czworograniasty, a na dwa łokcie wzwyż, a z niego wychodziły rogi jego.

26I powlókł go złotem szczerem, wierzch jego, i ściany jego w około, i rogi jego; uczynił mu też koronę złotą w około.

27Po dwu także kolcach złotych uczynił u niego, pod koroną jego, we dwu kątach jego, po obu stronach jego przez które przewłaczano drążki, aby był noszony na nich.

28Uczynił też drążki z drzewa sytym i powlókł je złotem.

29Uczynił też olejek pomazywania świętego, i kadzenie wonne, robotą aptekarską.