Księgę Ozeasza - rozdział 2

Księgę Ozeasza  - rozdział 2

1I rzekł Pan do mnie: Jeszcze idź, a rozmiłuj się niewiasty umiłowanej od innego, a cudzołożnicy, tak jako miłuje Pan synów Izraelskich, choć się oni oglądają na cudzych bogów, a miłują fasy wina.

2I kupiłem ją sobie za piętnaście srebrników i za półtora homera jęczmienia;

3I rzekłem do niej: Siedź mi tak przez wiele dni, a nie płódź wszeteczeóstwa, ani chodź za mąż, a ja też dla ciebie.

4Bo przez wiele dni będą synowie Izraelscy bez króla i bez książęcia, i bez ofiary i bez bałwana, i bez Efodu i bez Terafim.

5A potem nawrócą się synowie Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego, i Dawida, króla swego, a przestraszeni będąc pójdą do Pana i do dobrotliwości jego w ostatnie dni.