Księgę Hioba - rozdział 25

Księgę Hioba - rozdział 25

1A odpowiadając Bildad Suhytczyk rzekł:

2Panowanie i strach jest przy nim; on czyni pokój na wysokościach swoich.

3Izali jest liczba wojskom jego? a nad kim nie wschodzi światłość jego?

4Jakoż tedy nędzny człowiek usprawiedliwiony być może przed Bogiem? albo jako może być czysty urodzony z niewiasty?

5Oto i miesiącby nie świecił i gwiazdyby nie były czyste w oczach jego:

6Jakoż daleko mniej człowiek, który jest robakiem, a syn człowieczy, który jest czerwiem.