Księgę Hioba - rozdział 39

Księgę Hioba - rozdział 39

1Izali wiesz czas rodzenia kóz skalnych, a kiedy rodzą łanie, postrzegłżeś?

2Możeszże zliczyć miesiące, jako długo płód noszą? a czas rodzenia ich wieszże?

3Jako się kurczą, płód swój wyciskają, a rozstępując się z boleścią go pozbywają;

4Jako moc biorą dzieci ich, i odchowywują się po zbożach, a odszedłszy nie wracają się do nich.

5Któż wypuścił osła dzikiego na wolność? a pęta osła dzikiego któż rozwiązał?

6Któremu dał pustynię miasto domu jego, a miasto mieszkania jego miejsca słone.

7On się naśmiewa ze zgrai miejskiej, a na głos tego, co go goni, nic niedba.

8Patrzy po górach pastwy, a wszelkiej zielonej trawy szuka.

9Izalić będzie chciał jednorożec służyć, albo będzie nocował u jaśli twoich?

10Izali możesz zaprządz w powróz swój jednorożca do orania? izali powleka będzie brózdy za tobą?

11Izali się spuścisz naó, przeto, że wielka moc jego? albo poruczyszli mu robotę twoję?

12Powierzyszże mu się, żeby zwiózł nasienie twoje, a do gumna twojego zgromadził?

13Izaliś dał pawiowi piękne skrzydła, a pierze bocianowi i strusiowi?

14Który niesie na ziemi jajka swoje, a w prochu ogrzewa je.

15A nie pomni na to, że je noga zetrzeć, a zwierzę polne zdeptać może.

16Zatwardza się przeciwko dzieciom swoim, jakoby nie były jego, a żeby nie była próżna praca jego, nie obawia się.

17Bo mu nie dał Bóg mądrości, i nie udzielił mu wyrozumienia.

18Według czasu podnosi się ku górze, a naśmiewa się z konia i z jeźdźca jego.

19Izali możesz dać koniowi moc? izali rzaniem ozdobisz szyję jego?

20Izali go ustraszysz jako szaraóczę? i owszem chrapanie nozdrzy jego jest straszne.

21Kopie dół, a weseli się w mocy swej, i bieży przeciwko zbrojnym.

22Śmieje się z postrachu, a ani się lęka, ani nazad ustępuje przed ostrzem miecza.

23Choć na nim chrzęści sajdak, i błyszczy się oszczep, i drzewce.

24Z grzmotem i z gniewem kopie ziemię, a nie stoi spokojnie na głos trąby.

25Między trąbami poryza, a z daleka czuje bitwę, krzyk książąt, i wołanie.

26Izali według twego rozumu lata jastrząb, i rozciąga skrzydła swe ku południowi?

27Izali na twoje rozkazanie wzbija się orzeł w górę, i składa na wysokich miejscach gniazdo swoje?

28Na opoce mieszka, i bawi się na ostrej skale, jako na zamku.

29Stamtąd upatruje sobie pokarm, a daleko oczy jego widzą.

30Dzieci też jego piją krew, a gdzie są pobici, tam on jest.