Księgę Hioba - rozdział 40

Księgę Hioba - rozdział 40

1A tak odpowiedział Pan Ijobowi, i rzekł:

2Izali ten, co wiedzie spór z Wszechmogącym, uczyć go będzie? a kto chce strofować Boga, niech na to odpowie.

3Zatem odpowiedział Ijob Panu, i rzekł:

4Otom ja lichy, cóż ci mam odpowiedzieć? Rękę moję włożę na usta moje.

5Mówiłem raz i drugi, ale więcej nie odpowiem, i nic więcej nie przydam.

6Nadto odpowiedział Pan Ijobowi z wichru, i rzekł:

7Przepasz teraz jako mąż biodra swe: będę cię pytał, a ty mi daj sprawę;

8Izali wniwecz obrócisz sąd mój? a obwinisz mię, abyś się sam usprawiedliwił?

9Izali masz ramię jako Bóg? a głosem zagrzmisz jako on?

10Ozdóbże się teraz zacnością i dostojnością, a w chwałę i w ochędóstwo oblecz się.

11Rozpostrzyj popędliwość gniewu twego, a patrz na każdego pysznego, i poniż go.

12Spojrzyjże na każdego hardego a skróć go, a zetrzyj niepobożnych na miejscu ich.

13Zakryj ich pospołu w prochu, a oblicza ich zawiąż w skrytości.

14Tedyć i Ja przyznam, że cię może zachować prawica twoja.

15Oto teraz słoó, któregom uczynił jako i ciebie, trawę je jako wół.

16Oto teraz moc jego jest w biodrach jego, a siła jego w pępku brzucha jego.

17Rusza ogonem swoim, jako chce, choć jest jako drzewo cedrowe; żyły łona jego są powikłane jako latorośli.

18Kości jego jako trąby miedziane; gnaty jego jako drąg żelazny.

19On jest przedniejszym z uczynków Bożych; który go uczynił, sam naó natrzeć może mieczem swoim.

20Jemuć pastwę góry przynoszą, a wszystek zwierz polny tam igra.

21Pod cienistem drzewem lega w skrytościach trzciny i błota.

22Okrywają go drzewa cieniste cieniem swoim, a ogarniają go wierzby nad potokami.

23Oto zatrzymuje strumieó, że się nie spieszy; tuszy sobie, iż Jordan wypije gębą swoją.

24Azali go kto przed oczyma jego ułapi? albo powrozy przeciągnie przez nozdrze jego?

25Wyciągnieszże wędą wieloryba? albo sznurem utopionym w języku jego?

26Izali zawleczesz kolce przez nozdrza jego? albo hakiem przekoleszli czeluść jego?

27Izalić się będzie wiele modlił, albo z tobą łagodnie mówić będzie?

28Izali uczyni przymierze z tobą, a przyjmiesz go za sługę wiecznego?

29Izali z nim będziesz igrał jako z ptaszkiem, a uwiążesz go dziatkom twoim?

30Sprawiże sobie nad nim towarzystwo ucztę, a podzielą go między kupców?

31Izali zawadzisz hakami za skórę jego, a widelcami rybackiemi za głowę jego?

32Połóż tylko naó rękę twą, ślubujęć, że nie wspomnisz więcej na bitwę.