Księgę Psalmów - rozdział 110

Księgę Psalmów - rozdział 110

1Psalm Dawidowy. Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich.

2Laskę mocy twojej pośle Pan z Syonu, mówiąc: Panuj w pośród nieprzyjaciół twoich.

3Lud twój będzie dobrowolny w dzieó zwycięstwa twego, w ozdobie świętobliwości, a rozrodzi się płód twój z żywota jako rosa na świtaniu.

4Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedechowego.

5Pan po prawicy twojej potrze królów w dzieó gniewu swego.

6Będzie sądził narody, i wszystko napełni trupami; potłucze głowę nad wielą ziem panującą.

7Z strumienia na drodze pić będzie; przetoż wywyższy głowę.