Księgę Psalmów - rozdział 113

Księgę Psalmów - rozdział 113

1Halleluja. Chwalcie słudzy Paóscy, chwalcie imię Paóskie.

2Niechaj będzie imię Paóskie błogosławione, odtąd aż na wieki.

3Od wschodu słoóca, aż do zachodu jego, niech będzie chwalebne imię Paóskie.

4Pan jest nad wszystkie narody wywyższony; chwała jego nad niebiosa.

5Któż taki, jako Pan Bóg nasz, który mieszka na wysokości?

6Który się zniża, aby widział, co jest na niebie i na ziemi.

7Podnosi z prochu nędznego, a z gnoju wywyższa ubogiego,

8Aby go posadził z książętami, z książętami ludu swego;

9Który sprawia, że niepłodna w domu bywa matką weselącą się z dziatek. Halleluja.