Księgę Psalmów - rozdział 114

Księgę Psalmów - rozdział 114

1Gdy wychodził Izrael z Egiptu i dom Jakóbowy z narodu obcego,

2Stał się Juda poświęceniem jego, Izrael panowaniem jego.

3To widząc morze, uciekło a Jordan wrócił się nazad.

4Góry skakały jako barany, pogórki jako jagnięta.

5Morze! cóż ci się stało, iżeś uciekło? O Jordanie! żeś się nazad wrócił?

6Góry! żeście skakały jako barany? pagórki! jako jagnięta?

7Przed obliczem Paóskiem zadrżała ziemia, przed obliczem Boga Jakóbowego.

8Który obraca opokę w jezioro wód, a krzemieó w źródło wód.