Księgę Psalmów - rozdział 117

Księgę Psalmów - rozdział 117

1Chwalcie Pana wszystkie narody! chwalcie go wszyscy ludzie!

2Albowiem rozszerzone jest nad nami miłosierdzie jego, a prawda Paóska trwa na wieki. Halleluja.