Księgę Psalmów - rozdział 136

Księgę Psalmów - rozdział 136

1Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

2Wysławiajcież Boga nad bogami; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

3Wysławiajcież Pana nad panami; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

4Tego, który sam czyni cuda wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

5Który mądrze niebiosa uczynił; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

6Który rozciągnął ziemię na wodach; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

7Który uczynił światła wielkie; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

8Słoóce, aby panowało we dnie; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

9Miesiąc i gwiazdy, aby panowały w nocy; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

10Który poraził Egipczan na pierworodnych ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

11Który wywiódł Izraela z pośrodku ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

12W ręce mocnej i w ramieniu wyciągnionem; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

13Który rozdzielił morze Czerwone na rozdziały; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

14I przeprowadził lud Izraelski pośrodkiem jego; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

15I wrzucił Faraona z wojskiem jego w morze Czerwone; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

16Który prowadził lud swój przez puszczę; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

17Który poraził królów wielkich; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

18I pobił królów możnych; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

19Sehona; króla Amorejskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

20I Oga, króla Basaóskiego; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

21I dał ziemię ich w dziedzictwo; albowiem na wieki miłosierdzie jego;

22W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

23Który w uniżeniu naszem pamięta na nas; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

24I wybawił nas od nieprzyjaciół naszych; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

25Który daje pokarm wszelkiemu ciału; albowiem na wieki miłosierdzie jego.

26Wysławiajcież Boga niebios; albowiem na wieki miłosierdzie jego.