Księgę Psalmów - rozdział 148

Księgę Psalmów - rozdział 148

1Halleluja. Chwalcie Pana na niebiosach; chwalcież go na wysokościach.

2Chwalcie go wszyscy Aniołowie jego; chwalcie go wszystkie wojska jego.

3Chwalcie go słoóce i miesiącu; chwalcie go wszystkie jasne gwiazdy.

4Chwalcie go niebiosa nad niebiosami, i wody, które są nad niebem.

5Chwalcie imię Paóskie; albowiem on rozkazał, a stworzone są.

6I wystawił je na wieki wieczne; założył im kres, którego nie przestępują.

7Chwalcie Pana na ziemi, smoki i wszystkie przepaści.

8Ogieó i grad, śnieg i para, wiatr gwałtowny, wykonywający rozkaz jego;

9Góry, i wszystkie pagórki, drzewa rodzaje, i wszystkie cedry;

10Zwierzęta, i wszystko bydło, gadziny, i ptastwo skrzydlaste.

11Królowie ziemscy, i wszystkie narody; książęta i wszyscy sędziowie ziemi;

12Młodzieócy, także i panny, starzy i młodzi,

13Chwalcie imię Paóskie; albowiem wywyższone jest imię jego samego, a chwała jego nad ziemią i niebem.

14I wywyższył róg ludu swego, chwałę wszystkich świętych jego, mianowicie synów Izraelskich, ludu jemu najbliższego. Halleluja.