Księgę Psalmów - rozdział 149

Księgę Psalmów - rozdział 149

1Halleluja. Śpiewajcie Panu pieśó nową; chwała jego niechaj zabrzmi w zgromadzeniu świętych.

2Wesel się, Izraelu! w Twórcy swoim; synowie Syoóscy! radujcie się w królu swoim.

3Chwalcie imię jego na piszczałkach; na bębnie i na harfie grajcie mu.

4Albowiem się kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia.

5Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych.

6Wysławiania Boże będą w ustach ich, a miecz na obie strony ostry w rękach ich,

7Aby wykonywali pomstę nad poganami, a karali narody;

8Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę ich okowami żelaznemi;

9Aby postąpili z nimi według prawa zapisanego.Tać jest sława wszystkich świętych jego. Halleluja.