Księgę Psalmów - rozdział 150

Księgę Psalmów - rozdział 150

1Halleluja. Chwalcie Boga w świątnicy jego; chwalcie go na rozpostarciu mocy jego.

2Chwalcie go ze wszelkiej mocy jego; chwalcie go według wielkiej dostojności jego.

3Chwalcie go na głośnych trąbach; chwalcie go na lutni i na harfie.

4Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach.

5Chwalcie go na cymbałach głośnych; chwalcie go cymbałach krzykliwych.

6Niech wszelki duch chwali Pana! Halleluja.