Księgę Psalmów - rozdział 20

Księgę Psalmów - rozdział 20

1(Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy.)

2Niech cię Pan wysłucha w dzieó utrapienia; niech cię wywyższy imię Boga Jakóbowego.

3Niech ci ześle ratunek z świątnicy, a z Syonu niech cię podeprze.

4Niech wspomni na wszystkie ofiary twoje, a całopalenia twoje niech w popiół obróci. Sela.

5Niech ci da wszystko według serca twego, a wszelką radę twoję niech wypełni.

6Rozweselimy się w wybawieniu twojem, a w imieniu Boga naszego chorągiew podniesiemy; niech wypełni Pan wszystkie prośby twoje.

7Teraześmy poznali, iż Pan wybawił pomazaóca swego, a iż go wysłuchał z nieba swego świętego przez zbawienną moc prawicy swojej.

8Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają; ale my na imię Pana, Boga naszego, wspominamy.

9Onić polegli i upadli, a myśmy powstali, i ostoimy się.

10Panie! ty nas zachowaj, a król nas niech wysłucha w dzieó wołania naszego.