Księgę Psalmów - rozdział 29

Księgę Psalmów - rozdział 29

1Psalm Dawidowy. Oddawajcie Panu synowie mocarzów, oddawajcie Panu chwałę i moc.

2Oddawajcie Panu chwałę imienia jego; kłaniajcie się Panu w ozdobie świętobliwości.

3Głos Paóski nad wodami; Bóg chwalebny wzbudza gromy, Pan nad wodami wielkiemi.

4Głos Paóski mocny, głos Paóski wielmożny,

5Głos Paóski cedry łamie; kruszy Pan cedry Libaóskie,

6I czyni, że skaczą jako cielęta; Liban i Syryjon jako młody jednorożec.

7Głos Paóski krzesze płomieó ognisty.

8Na głos Paóski z bólem pustynia rodzą; z bólem rodzi na głos Paóski pustynai Kades.

9Na głos Paóski z bólem rodzą łanie, i odkrywają się lasy; ale w kościele swym opowiada wszystkę chwałę swoję.

10Pan nad potopem siedział, i będzie siedział Pan, będąc królem na wieki.

11Pan doda mocy ludowi swojemu; Pan będzie błogosławił ludowi swemu w pokoju.