Księgę Psalmów - rozdział 47

Księgę Psalmów - rozdział 47

1(Przedniejszemu śpiewakowi z synów Korego pieśó.)

2Wszystkie narody klaskajcie rękoma, wykrzykajcie Bogu głosem wesela.

3Albowiem Pan najwyższy, straszny, jest królem wielkim nad wszystką ziemią.

4Podbija ludzi pod moc naszę, a narody pod nogi nasze.

5Obrał nam za dziedzictwo nasze chwałę Jakóba, którego umiłował. Sela.

6Wstąpił Bóg z krzykiem; Pan wstąpił z głosem trąby.

7Śpiewajcież Bogu, śpiewajcie; śpiewajcież królowi naszemu, śpiewajcie.

8Albowiem Bóg królem wszystkiej ziemi; śpiewajcież rozumnie.

9Króluje Bóg nad narodami; Bóg siedzi na świętej stolicy swojej.

10Książęta narodów przyłączyli się do ludu Boga Abrahamowego; albowiem Boże są tarcze ziemskie; skąd on zacnie jest wywyższony.