Księgę Psalmów - rozdział 48

Księgę Psalmów - rozdział 48

1(Pieśó psalmu synów Korego.)

2Wielki jest Pan, i bardzo chwalebny w mieście Boga naszego, na górze świętej swojej.

3Ozdobą krainy, uciechą wszystkiej ziemi jest góra Syon w stronach północnych, miasto króla wielkiego.

4Bóg w pałacach jego uznany jest za twierdzę wysoką.

5Bo oto królowie, gdy się zgromadzili i ciągnęli wespół,

6Sami to ujrzawszy bardzo się zadziwili, a przestraszeni będąc prędko uciekali.

7Strach ich tam ogarnął i boleść, jako niewiastę rodzącą.

8Wiatrem wschodnim pokruszysz okręty z Tarsys.

9Jakośmy słyszeli, takeśmy widzieli w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je ugruntował aż na wieki. Sela.

10Uważamy, o Boże! miłosierdzie twoje w pośród kościoła twego.

11Jakie jest imię twoje, Boże! taka też jest chwała twoja aż do koóczyn ziemi; sprawiedliwości pełna jest prawica twoja.

12Niech się rozweseli góra Syon: niech się rozradują córki Judzkie dla sądów twoich, Boże!

13Otoczcie Syon, i obstąpcie go; policzcie wieże jego.

14Przypatrujcie się pilnie basztom jego, a oglądajcie pałace jego, abyście umieli powiadać narodowi potomnemu.

15Że ten Bóg jest Bogiem naszym na wieki wieczne, a iż on naszym hetmanem będzie aż do śmierci.