Księgę Psalmów - rozdział 57

Księgę Psalmów - rozdział 57

1(Przedniejszemu śpiewakowi, jako: Nie zatracaj, złoty psalm Dawidowy, kiedy uciekał przed Saulem do jaskini.)

2Zmiłuj się nademną, o Boże! zmiłuj się nademną; albowiem w tobie ufa dusza moja, a do cienia skrzydeł twoich uciekam się; aż przeminie utrapienie.

3Będę wołał do Boga najwyższego, do Boga, który wykonywa sprawę moję.

4On pośle z nieba, i wybawi mię od pohaóbienia tego, który mię chce pochłonąć. Sela. Pośle mi Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swą.

5Dusza moja jest w pośród lwów; leżę miedzy palącymi, między synami ludzkimi, których zęby jako włócznie i strzały, i język ich miecz ostry.

6Wywyżże się nad niebiosa, o Boże! a nade wszystką ziemią chwała twoja.

7Sieci zastawili na nogi moje, nachylili duszę moję, wykopali dół przed obliczem mojem; ale sami wpadli weó. Sela.

8Gotowe jest serce moje, Boże! gotowe jest serce moje; śpiewać i wychwalać cię będę.

9Ocuć się chwało moja! ocuć się, lutnio i harfo! gdy na świtaniu powstaję.

10Będę cię wysławiał między ludem, Panie! a będęć śpiewał między narodami.

11Albowiem wielkie jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.

12Wywyżże się nad niebiosa, o Boże! a nade wszystką ziemię wywyż chwałę twoję.