Księgę Psalmów - rozdział 66

Księgę Psalmów - rozdział 66

1Przedniejszemu śpiewakowi pieśó psalmu.

2Wykrzykuj Bogu wszystka ziemo! Śpiewajcież psalmy na chwałę imienia jego, ogłaszajcie sławę i chwałę jego.

3Rzeczcież Bogu: Jakoś straszny w sprawach twoich! Dla wielkości mocy twojej obłudnieć się podadzą nieprzyjaciele twoi.

4Wszystkać się ziemia kłaniać, i śpiewać ci będzie; psalm śpiewać będzie imieniowi twemu. Sela.

5Pójdźcież, a oglądajcie sprawy Boże; straszny jest w sprawach swoich przy synach ludzkich.

6Obrócił morze w ziemię suchą; rzekę przeszli suchą nogą; tameśmyć się weselili w nim.

7Panuje w mocy swej na wieki; oczy jego patrzą na narody, odporni nie wywyższą się. Sela.

8Błogosławcież narody Boga naszego, i ogłaszajcie głos chwały jego.

9Zachował przy zdrowiu duszę naszę, a nie dał się powinąć nodze naszej.

10Albowiemeś nas doświadczył, o Boże! wypławiłeś nas ogniem, tak jako srebro pławione bywa.

11Nagnałeś nas był w sieć, a ścisnąłeś uciskiem biodra nasze.

12Wsadziłeś człowieka na głowę naszę; weszliśmy byli w ogieó i w wodę, wszakżeś nas wywiódł na ochłodę.

13Przetoż wnijdę do domu twego z całopaleniem, a oddam ci śluby moje.

14Któreć ślubowały wargi moje, i wyrzekły usta moje w utrapieniu mojem.

15Całopalenie z tłustych baranów będęć ofiarował z kadzeniem, będęć ofiarował woły i kozły. Sela.

16Pójdźcie, słuchajcie, a będę opowiadał wszystkim, którzy się boicie Boga, co uczynił duszy mojej.

17Do niegom usty swemi wołał, a wywyższałem go językiem moim.

18Bym był patrzał na nieprawość w sercu mojem, nie wysłuchałby był Pan.

19Aleć zaiste wysłuchał Bóg, a był pilen głosu modlitwy mojej.

20Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej, ani odjął miłosierdzia swego odemnie.