Księgę Psalmów - rozdział 67

Księgę Psalmów - rozdział 67

1(Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot psalm ku śpiewaniu.)

2Boże! zmiłuj się nad nami, a błogosław nam, rozświeć oblicze twoje nad nami. Sela.

3Aby tak poznali na ziemi drogę twoję, a po wszystkich narodach zbawienie twoje.

4Tedy cię będą wysławiały narody o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie!

5Radować się będą i wykrzykać narody; bo ty będziesz sądził ludzi w sprawiedliwości, a narody będziesz sprawował na ziemi. Sela.

6Będą cię wysławiać narody, o Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie.

7Ziemia także wyda urodzaj swój; niech nam błogosławi Bóg, Bóg nasz.

8Niech nam błogosławi Bóg, a niech się go boją wszystkie kraje ziemi.