Księgę Psalmów - rozdział 70

Księgę Psalmów - rozdział 70

1(Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy na wspominamie.)

2Boże! pospiesz się, abyś mię wyrwał; Panie! pospiesz się, abyś mi dał ratunek.

3Niech będą zawstydzeni i pohaóbieni, którzy szukają duszy mojej; niech się obrócą na wstecz, i niech będą pohaóbieni, którzy mi złego życzą.

4Niech się obrócą nazad za to, że mię chcą pohaóbić ci, którzy mi mówią: Ehej, ehej!

5Ale niech się weselą i radują w tobie wszyscy, którzy cię szukają, a którzy miłują zbawienie twoje, niech mówią zawżdy: Uwielbiony bądź, Boże nasz!

6Jamci nędzny i ubogi; o Boże! pospiesz się ku mnie; tyś jest pomocą moją, i wybawicielem moim! Panie! nie omieszkujże.