Księgę Psalmów - rozdział 99

Księgę Psalmów - rozdział 99

1Pan króluje, niechże zadrżą narody; siedzi między Cherubinami, niechże się poruszy ziemia.

2Pan na Syonie wielki, a wywyższony nad wszystkie narody.

3Niech wysławiają imię twoje wielkie i straszne; albowiem święte jest.

4Moc zaiste królewska miłuje sąd; albowiemeś ty ustanowił prawa; sąd i sprawiedliwość w Jakóbie ty wykonujesz.

5Wywyższajcie Pana, Boga naszego, a kłaniajcie się u podnóżka nóg jego; bo święty jest.

6Mojżesz i Aaron między kapłanami jego, a Samuel między wzywającymi imienia jego, wołali do Pana, a on ich wysłuchał.

7W słupie obłokowym mówił do nich; a gdy strzegli świadectw jego i ustaw, które im podał,

8Panie, Boże nasz! tyś ich wysłuchiwał; Boże!bywałeś im miłościwym, i gdyś ich karał dla występków ich.

9Wywyższajcie Pana, Boga naszego, a kłaniajcie się na górze świętej jego; albowiem święty jest Pan, Bóg nasz.