Друга Книга Моісеєва : Вихід - Розділ 29

29 розділ Книги Вихід описує обряд свячення Аарона та його синів на священницьку службу. Бог дає Мойсею інструкції щодо жертвоприношень, молитов та інших ритуалів, які мали бути виконані під час свячення. Аарон та його сини мали бути вбрані в священне вбрання та проходити крізь цей процес, щоб стати священниками на службі народу Ізраїлю

Друга Книга Моісеєва : Вихід - Розділ 29

Посвячення Арона Та Синів Його

1А оце та річ, яку ти зробиш їм для посвячення їх, щоб вони були священиками Мені. Візьми одного бичка молодого та два безвадні барани,

2і прісний хліб, і прісні калачі, змішані з оливою, і прісні коржі, помазані оливою, із ліпшої пшеничної муки поробиш їх.

3І покладеш їх до одного коша, і принесеш їх у коші, і того бичка та два ті барани.

4А Аарона та синів його приведи до входу скинії умовлення, і обмиєш їх водою.

5І візьмеш шати та й убереш Аарона в хітона, і в ефодну шату, і в ефода, і в нагрудника, і опережеш його мистецьким поясом ефоду.

6І наложиш завоя на його голову, а на завій даси вінця святости.

7І візьмеш оливу помазання, і виллєш йому на голову, та й помажеш його.

8І приведеш синів його, та й повбираєш їх у хітони.

9І попідперізуєш їх поясом, Аарона та синів його, і наложиш їм покриття голови, і буде для них священство на вічну постанову. І рукоположиш Аарона та синів його.

Жертви При Свяченнях

10І приведеш бичка до скинії заповіту, і покладе Аарон та сини його руки свої на голову того бичка.

11І заріжеш того бичка перед Господнім обличчям при вході до скинії заповіту.

12І візьмеш крови бичка, і помажеш на рогах жертівника пальцем своїм, а всю кров виллєш до основи жертівника.

13І візьмеш увесь лій, що покриває нутро, і сальника на печінці, і обидві нирки та лій, що на них, та й спалиш на жертівнику.

14А м'ясо бичка, і шкуру його та нечистоти його спалиш в огні поза табором, це жертва за гріх.

15І візьмеш одного барана, і нехай покладуть Аарон та сини його свої руки на голову того барана.

16І заріжеш того барана, і візьмеш кров його, та й покропиш жертівника навколо.

17А того барана порозтинаєш на куски його, і виполощеш нутрощі його та голінки його, і покладеш на куски його та на голову його.

18І спалиш усього барана на жертівнику, це цілопалення для Господа, пахощі любі, огняна жертва, для Господа вона.

19І візьмеш другого барана, і покладе Аарон та сини його руки свої на голову того барана.

20І заріжеш того барана, і візьмеш крови його, та й даси на пипку Ааронового вуха, і на пипку правого вуха синів його, і на великий палець правої руки їхньої, і на великий палець їхньої правої ноги. І покропиш ту кров на жертівника навколо.

21І візьмеш із крови, що на жертівнику, і з оливи помазання, та й покропиш на Аарона й на шати його, та на синів його й на шати синів його з ним. І освятиться він, і шати його та сини й шати синів його з ним!

22І візьмеш із того барана лій та курдюка, і лій, що покриває нутрощі, і сальника на печінці, й обидві нирки, і лій, що на них, і праве стегно, бо це баран посвячення.

23І один буханець хліба, і один хлібний оливний калач, і один коржик із коша з прісним, що перед лицем Господнім.

24І покладеш усе те на руку Аарона й на руки синів його, і поколихаєш його, як колихання перед Господнім лицем.

25І візьмеш його з їхньої руки, та й спалиш на жертівнику на цілопалення, на пахощі любі перед Господнім лицем, це огняна жертва для Господа.

26І візьмеш грудину з барана посвячення, що Ааронів, і поколихаєш її, як колихання перед Господнім лицем, і це буде твоя частина.

27І посвятиш грудину колихання та стегно приношення, що були колихані, і що було принесене з барана рукоположення, з того, що Ааронове, і з того, що синів його.

28І буде це Ааронові та синам його на вічну постанову від Ізраїлевих синів, бо це приношення. І буде воно приношенням від Ізраїлевих синів і мирних їхніх жертов, їхнє приношення для Господа.

Наслідство

29А священні шати, що Ааронові, будуть по ньому синам його на помазання в них і на рукоположення їх.

30Сім день носитиме їх той із синів його, що буде священиком замість нього, що ввійде до скинії заповіту на служення в святині.

Пир

31І візьмеш барана посвячення, і звариш м'ясо його в святім місці.

32І буде їсти Аарон та сини його м'ясо того барана, та той хліб, що в коші, при вході до скинії заповіту.

33І поїдять вони те, чим окуплено їх на рукоположення їх, на посвячення їх. А чужий не буде їсти, бо святість воно!

34А якщо позостанеться з м'яса посвячення та з того хліба до ранку, то спалиш позостале в огні, не буде те їджене, бо святість воно!

35І зробиш Ааронові та синам його так, як усе, що Я наказав був тобі. Сім день будеш посвячувати їх.

Щоденні Жертви

36А бичка, жертву за гріх, будеш споряджати щоденно для окуплення. І будеш очищати жертівника, коли будеш чинити окуплення його. І помажеш його на його посвячення.

37Сім день будеш складати окупа на жертівнику й освятиш його, і стане той жертівник найсвятішим. Усе, що доторкнеться до жертівника, освятиться.

38А оце те, що будеш споряджати на жертівнику: ягнята, однорічного віку, двоє на день завжди.

39Одне ягня спорядиш уранці, а друге ягня спорядиш під вечір.

40І десятину ефи пшеничної муки, мішаної в товченій оливі, чверть гіну, і на лиття чверть гіну вина на одне ягня.

41А ягня друге спорядиш під вечір; як хлібну жертву ранку й як жертву плинну її спорядиш йому, на пахощі любі, огняна жертва для Господа,

42стале цілопалення для ваших поколінь при вході до скинії заповіту перед Господнім лицем, що буду там відкриватися вам, щоб говорити до тебе там.

43І буду відкриватися там Ізраїлевим синам, і це місце буде освячене Моєю славою.

44І освячу скинію заповіту, і жертівника, і Аарона та синів його освячу, щоб вони були священиками Мені.

45І буду Я спочивати серед Ізраїлевих синів, і буду їм Богом.

46І познають вони, що Я Господь, їхній Бог, що вивів їх із єгипетського краю, щоб перебувати Мені серед них. Я Господь, їхній Бог!