Друга Книга Моісеєва : Вихід - Розділ 38

У 38 розділі Книги Вихід, Безалель продовжує виготовляти предмети для Табернакуля. Він створює жертовник для приношень, зроблений з дерева, обтягнутого міддю, та мідний стовпчик для поливання. Безалель також облаштовує двір Табернакуля з мідними стовпцями та тканинами, відповідно до Божих вказівок, переданих Мойсею.

Друга Книга Моісеєва : Вихід - Розділ 38

Жертовник Усепалення

1І зробив він жертівника з акаційного дерева, п'ять ліктів довжина його, і п'ять ліктів ширина його, квадратовий, а вишина його три лікті.

2І поробив він роги його на чотирьох кутах його, з нього були його роги. І пообкладав його міддю.

3І він поробив усі речі жертівника: горшки, і шуфлі, і кропильниці, видельця, і лопатки на вугілля. Усі речі його поробив він із міді.

4І мережу зробив він із міді для жертівника роботою сітки, під лиштву його здолу до половини його.

5І вилив він чотири каблучки на чотирьох кінцях його для мідяної мережі, на вкладання для держаків.

6І поробив він держаки з акаційного дерева, і пообкладав їх міддю.

7І повсовував він ті держаки в каблучки на боках жертівника, щоб ними носити його. Порожнявим усередині зробив його з дощок.

8І зробив він умивальницю з міді та підставу її з міді, з дзеркалами жінок, що сповняли службу при вході скинії заповіту.

Подвір'я

9І зробив він подвір'я. На південну сторону, на полудень запони того подвір'я, суканий віссон, сто ліктів.

10А стовпів для нього двадцять, а їхніх підстав із міді двадцять. Гаки тих стовпів та обручі їхні срібло.

11А в сторону півночі сто ліктів; стовпів для них двадцять і підстав для них двадцять, із міді. Гаки тих стовпів та обручі їхні срібло.

12А в сторону заходу, запони, п'ятдесят ліктів; стовпів для них десять, і підстав для них десять. Гаки тих стовпів та обручі їхні срібло.

13А в сторону переду, сходу, п'ятдесят ліктів.

14Запони до боку п'ятнадцять ліктів; стовпів для них три, і підстав для них три.

15А для другого боку з цієї й з тієї сторони брами подвір'я запони на п'ятнадцять ліктів; стовпів для них три, і підстав для них три.

16Всі запони подвір'я навколо віссон суканий.

17А підстави для стовпів мідь, гаки стовпів та обручів їхніх срібло. А обклад верхів їх срібло, і вони всі стовпи подвір'я поспинані сріблом.

18А заслона брами подвір'я робота гаптівника: блакить, і пурпур, і червень та суканий віссон; і двадцять ліктів довжина, а вишина в ширині п'ять ліктів, відповідно запонам подвір'я.

19А стовпів для них чотири, і підстав для них чотири, із міді. Гаки їх срібло, і обклад верхів їх та їхніх обручів срібло.

20А всі кілки для скинії й для подвір'я навколо мідь.

Матеріал Та Його Ціна

21Оце перелік скинії, скинії свідоцтва, що був обрахований на приказ Мойсея, за допомогою Левитів під рукою Ітамара, сина Аарона, священика.

22А Бецал'їл, син Урія, сина Хура, Юдиного племени, поробив усе, що Господь наказав був Мойсеєві.

23А з ним Оголіяв, син Ахісамахів, Данового племени, оброблювач, і мистець, і гаптівник блакиттю, і пурпуром, і червенню, і віссоном.

24Усе золото, вжите для праці в усій роботі святині, то було золото колихання, двадцять і п'ять талантів та сім сотень і тридцять шеклів на міру шеклем святині.

25А срібло полічених у громаді мужів сто талантів та тисяча, і сімсот і сімдесят і п'ять шеклів на міру шеклем святині,

26на голову бека, цебто половина шекля на міру шеклем святині для кожного, хто переходив при переліку від віку двадцяти літ і вище, для шостисот тисяч і трьох тисяч і п'ятисот і п'ятидесяти.

27І було сто талантів срібла на відлиття підстав святині та підстав завіси, сотня підстав на сотню талантів, талант на підставу.

28А з тисячі й семисот і семидесяти й п'яти шеклів поробив він гаки для стовпів, і пообкладав їхні верхи та поспинав їх.

29А міді колихання було сімдесят талантів та дві тисячі й чотириста шеклів.

30І поробив він із неї підстави входу скинії заповіту, і жертівника мідяного, і його мідяну мережу, та всі речі жертівника,

31і підстави подвір'я навколо, і підстави брами подвір'я, і скинійні кілки, і всі кілки подвір'я навколо.